Rohkaisevia tutkimustuloksia jättisoluarteriitin hoidossa

Roche julkaisi tutkimustuloksia faasin III GiACTA tutkimuksesta, jossa arvioitiin  RoActemraa® (tosilitsumabi) jättisoluarteriittia sairastavien potilaiden hoidossa. 

Tutkimus osoitti, että vasta diagnosoitujen ja relapsoivien jättisoluarteriittia sairastavien potilaiden hoito tosilitsumabilla ja steroideilla johti todennäköisemmin pysyvään remissioon vuoden seuranta-ajan kuluessa verrattuna pelkkään steroidihoitoon.  Tutkimuksessa tosilitsumabia saavien potilaiden steroidihoito purettiin kuudessa kuukaudessa, pelkkää steroidia saavien potilaiden steroidihoito purettiin kuuden tai 12 kuukauden aikana. Pitkäkestoinen ja suuriannoksinen stereoidihoito on tällä hetkellä taudin yleisin hoitomuoto.  Noin 80 % pitkäaikaisella stereoidihoidolla olevista potilaista kokee saavansa jatkuvasta steroidihoidosta haittavaikutuksia.1

”Tutkimustulokset ovat rohkaisevia tätä harvinaista tautia sairastavien kannalta, sillä tautiin ei ole tullut uutta hoitoa yli 50 vuoteen”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Jättisoluarteriitti on vakava sairaus, jossa yleisimmin pään alueen valtimot tulehtuvat, mutta myös aortta ja sen haarakkeet voivat tulehtua2 Tulehdus voi ilmetä erilaisina kipuina, kovana ja jatkuvana  päänsärkynä, päänahan herkkyytenä, leukakipuina ja kipuiluna käsissä. Sairaus on vaikea diagnosoida ja jos se jätetään hoitamatta, sairaus voi johtaa sokeutumiseen, infarkteihin tai aortan aneurysmaan.2 Noin 30 prosentilla tautia sairastavista on näköongelmia3 ja noin 15 prosenttia menettää näon sairauden edetessä.4

GiACTA tutkimus on laajin jättisoluarteriitin hoidossa tehty kliininen tutkimus. Monikeskustutkimukseen osallistui 251 potilasta 14 maassa. Tutkimus saavutti sen ensisijaisen päätetapahtuman ja keskeiset toissijaiset päätetapahtumat. GiACTA-tutkimuksessa ei tehty uusia havaintoja tosilitsumabin turvallisuuteen liittyen ja tosilitsumabin turvallisuusprofiili oli yhteneväinen tosilitsumabin aikaisempien kliinisten tutkimusten kanssa. Roche aikoo hakea GiACTA-tutkimuksen tulosten perusteella viranomaisilta uutta käyttöaihetta tosilitsumabille. 

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro –diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito. 

Kaikki tässä julkaisussa käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lailla.


 

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti:

FI/ROCH/1606/0060

Viitteet:

  1. Ponte C, et al. Giant cell arteritis: Current treatment and management. World J Clin Cases 2015;3(6):484-94.

  2. Bhat S, et al. Giant cell arteritis. Midlife and Beyond, GM. Rheumatology 2010; 071-079.

  3. Eamonn M, et al. Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis, Rheumatology and Immunology, Section 13: 1147-1151

  4. Borchers A.T., et al. Giant cell arteritis: A review of classification, pathophysiology, geoepidemiology and treatment. Autoimmunity Reviews. 11 (2012): A544-5554

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot