Rochen vaiheen III STARGLO-tutkimus osoittaa, että glofitamabi pidentää merkittävästi uusiutunutta tai hoitoon reagoimatonta diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavien potilaiden elinaikaa

STARGLO-tutkimus saavutti ensisijaisen päätetapahtuman eli kokonaiselossaoloaika ja kuoleman riski pieneni 41 % uusiutunutta tai hoitoon reagoimatonta (R/R) diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa (DLBCL) sairastavilla potilailla, jotka saivat glofitamabia, gemsitabiinia ja oksaliplatiinia verrattuna rituksimabia, gemsitabiinia ja oksaliplatiinia saaneeseen ryhmään ([HR]=0.59, 95% CI: 0.40-0.89, p=0.011)[1]. Glofitamabi voisi tarjota hoitovaihtoehdon niille R/R DLBCL -potilaille, jotka eivät ole kandidaatteja autologiseen kantasolusiirtoon. Tulokset esiteltiin Euroopan hematologiyhdistyksen kongressissa EHA 2024:ssa 15.6.2024. 

Tietoa STARGLO-tutkimuksesta

STARGLO-tutkimus [GO41944; NCT04408638] on vaiheen III avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioitiin glofitamabin tehoa ja turvallisuutta yhdessä gemsitabiinin ja oksaliplatiinin (GemOX) kanssa verrattuna rituksimabin, gemsitabiinin  ja oksaliplatiinin yhdistelmään (R-GemOX) uusiutunutta tai hoitoon reagoimatonta diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla potilailla, jotka olivat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa ja joille ei voida tehdä autologista kantasolusiirtoa, tai jotka ovat saaneet kahta tai useampaa aiempaa hoitolinjaa[2]. Päätetapahtumina STARGLO-tutkimuksessa ovat kokonaiselinaika (ensisijainen päätetapahtuma), taudin etenemisvapaa aika, täydellinen vaste, objektiivinen vaste, objektiivisen vasteen kesto (toissijaiset päätetapahtumat) sekä turvallisuus ja siedettävyys[2].

Tietoa diffuusista suurisoluisesta  B-solulymfoomasta

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL) on non-Hodgkin-lymfooman (NHL) yleisin muoto, ja se aiheuttaa noin joka kolmannen NHL-tapauksen[3]. DLBCL on aggressiivinen (nopeasti kasvava) NHL[3]. Vaikka se usein reagoi ensilinjan hoitoon, jopa 40 %:lla potilaista lymfooma uusii tai heillä on hoitoon reagoimaton tauti, jolloin käytettävissä olevia hoitovaihtoehtoja on vähän ja potilaan elinaika on lyhyt[4]. Vuosittain noin 160 000 ihmistä maailmassa saa DLBCL-diagnoosin[3,5]. Suomessa tautiin sairastuu vuosittain noin 600 ihmistä[6].

Tietoja glofitamibista

Glofitamabi on T-soluja aktivoiva kaksoisspesifinen vasta-aine, jonka vaikutus kohdistuu T-solujen ilmentämään CD3-pintaproteiiniin ja B-solujen ilmentämään CD20-pintaproteiiniin. Roche tutkii ja kehittää lääkkeitä lymfooman ja muiden verisyöpien hoitoon. Glofitamibia Roche tutkii monoterapiana ja yhdistelmänä muiden lääkkeiden kanssa diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) ja muiden verisyöpien hoidossa.

Roche

Roche kehittää innovatiivisia lääkehoitoja ja diagnostisia testejä tarjotakseen potilaille enemmän aikaa läheistensä kanssa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme mukana ratkaisemassa terveydenhuollon suurimpia haasteita, edistämme parempaa hoitoa ja kehitämme hoitopolkuja varhaisesta diagnoosista aina yksilöityyn lääkehoitoon.

Terveydenhuolto  on  merkityksellistä meille kaikille. Siksi työskentelemme varmistaaksemme, että innovaatiomme olisivat nopeasti saatavilla kaikille niitä tarvitseville suomalaisille potilaille  yhteiskunnan resurssien näkökulmasta kestävällä tavalla.

Roche sijoittaa vuosittain yli 20 % globaalista liikevaihdostaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Näin varmistamme valmiudet yhä uusiin tieteellisiin, diagnostisiin ja digitaalisiin harppauksiin syöpätautien, immunologisten ja  hematologisten sairauksien, keskushermostosairauksien ja silmätautien aloilla. Yhdistämällä yksilöityä diagnostiikan ja lääkekehityksen osaamista pyrimme nopeuttamaan uusien, potilaiden hoitoa mullistavien ratkaisujen kehittämistä. Tämä tavoite tekee meistä sen mitä olemme. Se tekee meistä Rochen.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.roche.fi.

VIITTEET

[1] Abramson J, et al. Glofitamab plus Gemcitabine and Oxaliplatin (Glofit-GemOx) for Relapsed/Refractory (R/R) Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL): Results of a Global Randomized Phase III trial (STARGLO).  Esitetty: EHA Hybrid Congress; 2024 Jun 3-16. Abstract #LB3438.

[2] ClinicalTrials.gov. A Phase III Study Evaluating Glofitamab in Combination With Gemcitabine + Oxaliplatin vs Rituximab in Combination With Gemcitabine + Oxaliplatin in Participants With Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma: NCT04408638 [Internet; lainattu toukokuu 2024]. Saatavilla: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04408638.

[3] UpToDate. Patient education: Diffuse large B cell lymphoma in adults (Beyond the Basics). [Internet; lainattu toukokuu 2024]. Saatavilla: https://www.uptodate.com/contents/diffuse-large-b-cell-lymphoma-in-adults-beyond-the-basics.

[4] Sehn LH, et al. Diffuse Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2021;384(9):842-858.

[5] World Health Organization. Numbers derived from GLOBOCAN 2022. Non-Hodgkin Lymphoma Factsheet [Internet; lainattu toukokuu 2024]. Saatavilla: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/34-non-hodgkin-lymphoma-fact-sheet.pdf.

[6] Lääkärikirja Duodecim. Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma. [Internet; lainattu kesäkuu 2024]. Saatavilla: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00807 

Janina Haapaniemi
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: [email protected]

M-FI-00004368

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot