Rochen uusi lääkeyhdistelmä sai Euroopan myyntiluvan EGFR-mutatoituneen keuhkosyövän hoitoon

Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan Rochen Avastin® (bevasitsumabi) + Tarceva® (erlotinibi) -yhdistelmälle ensimmäisen linjan hoitovaihtoehdoksi aikuispotilaille, joilla on leikkaushoitoon soveltumaton edennyt tai metastaattinen EGFR-mutatoitunut ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. 

Keskeinen faasin II JO25567 tutkimus osoitti tilastollisesti merkitsevästi, että bevasitsumabi + erlotinibi -yhdistelmä alensi riskiä taudin etenemiseen 46 %:lla verrattuna hoitoon erlotinibilla yksinään (mediaani  etenemisvapaa elossaoloaika: 16,0 kk vrt. 9,7 kk; HR=0,54, p=0,0015).1 Bevasitsumabi ja erlotinibi vaikuttavat kasvainten kasvuun ja kehitykseen.  Bevasitsumabi  + erlotinibi -yhdistelmän tehoa ja siedettävyyttä tukevat myös aikaisemmat kliinisten tutkimusten tulokset.2,3

”Euroopan myyntiluvan myötä lääkäreillä on nyt käytettävissään tehokas yhdistelmähoito, jonka on osoitettu pidentävän aikaa ilman taudin etenemistä yli vuodella. Tämä on tärkeä edistysaskel potilasryhmälle, jonka ennuste on tyypillisesti huono”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Ei-pienisoluinen EFGR-mutatoitunut keuhkosyöpä todetaan noin 23 000 potilaalla Euroopassa vuosittain, vastaten yli 60 uutta diagnoosia joka päivä.4-8 Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä on yleisin keuhkosyövän muoto sekä johtava syöpäkuolemien syy maailmassa. 4,7-9 Keuhkosyövän taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat maailmanlaajuisesti suuremmat kuin millään toisella syövällä, joten hoitotulosten parantaminen on merkittävä terveydenhuollon haaste.10

JO25567 on satunnaistettu faasin II tutkimus, jossa verrattiin bevasitsumabi+ erlotinibi -yhdistelmän tehoa ja siedettävyyttä ensilinjan hoitona verrattuna erlotinibiin yksinään käytettynä. Tutkimukseen osallistui 154 potilasta, joilla oli ei-pienisoluinen EFGR-mutatoitunut keuhkosyöpä.

Tutkimuksessa potilaat, joita hoidettiin bevasitsumabi+ erlotinibi -yhdistelmällä, elivät keskimäärin 6,3 kuukautta pitempään ilman taudin etenemistä (PFS) verrattuna potilaisiin, joita hoidettiin pelkästään erlotinibilla. Tutkimus saavutti ensisijaisen päätetapahtumansa ja osoitti tilastollisesti merkitsevästi, että bevasitsumabi + erlotinibi -yhdistelmä alensi riskiä taudin etenemiseen tai kuolemaan 46 %:lla (mediaani PFS: 16 kk vrt. 9,7kk; HR=0,54, p=0,0015).1

Tutkimuksessa ei havaittu uusia kliinisesti merkitseviä haittavaikutuksia tai ongelmia hoidon siedettävyyteen liittyen.1

Keuhkosyöpä on yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.4,9 Euroopassa se tappaa enemmän ihmisiä kuin rintasyöpä ja eturauhassyöpä yhteensä.4 Vuosittain Euroopassa kuolee keuhkosyöpään noin neljännesmiljoona ihmistä, eli yli 700 joka päivä.4 Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä on yleisin keuhkosyövän muoto, kattaen noin 85% todetuista keukosyöpätapauksista.7,8

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa: /


Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti:

Lähteet:

  1. Seto T et al. Lancet Oncol. 2014; 15(11): 1236-44

  2. Herbst RS et al. Lan Oncol. 2011; 377(9780): 1846-54

  3. Stahel RA et al. A phase II trial of erlotinib and bevacizumab (B) in patients with advanced non-small cell lung cancer with activating epidermal growth factor receptor mutations with and without T790M mutation. ECC 2015 abstract #3BA.

  4. European Cancer Observatory 2012. Estimated cancer incidence and mortality in European Union. Last accessed May 2016 at http://eco.iarc.fr/eucan/Country.aspx?ISOCountryCd=930

  5. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 2016. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Non-Small Cell Lung Cancer. Version 4.2016

  6. Antonicelli A et al. Int J Med Sci 2013; 10(3): 320-30

  7. American cancer society. Types of non-small cell lung cancer. Last accessed May 2016 at

  8. Barzi and Pennell NA. ECJMO. 2010:2(1):31-42

  9. GLOBOCAN 2012. Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Last accessed May 2016 at http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx

  10. American Cancer Society. The global economic cost of cancer (2010). Last accessed May 2016 at

FI/ROCH/1606/0062

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot