Rochen trastutsumabiemtansiini (Kadcyla) pienensi sairauden uusiutumisriskiä HER2-positiivista varhaisvaiheen rintasyöpää sairastavilla potilailla

 • Vaiheen III KATHERINE-tutkimuksessa trastutsumabiemtansiini pidensi invasiivista tauditonta elossaoloaikaa merkitsevästi HER2-positiivista varhaisvaiheen rintasyöpää sairastavilla potilailla, joilla esiintyi jäännöstautia neoadjuvanttihoidon päätteeksi trastutsumabihoitoon verrattuna

 • Tulokset esitellään San Antoniossa pidettävässä rintasyöpäsymposiumissa joulukuussa 2018.

KATHERINE-tutkimuksessa tutkittiin HER2-positiivista varhaisvaiheen rintasyöpää sairastavia potilaita, joilla neoadjuvanttihoidon (hoito ennen leikkausta) päätteeksi havaittiin jäännöstautia rinnassa ja/tai kainalon imusolmukkeissa. Jäännöstautiin liittyy heikentynyt taudin ennuste.[3,4] Tässä vaiheen III tutkimuksessa osoitettiin, että jäännöstautia omaavilla potilailla trastutsumabiemtansiini liitännäishoitona pidensi merkitsevästi elossaoloa ilman invasiivista tautia verrattuna trastutsumabihoitoon. Trastutsumabiemtansiinin turvallisuusprofiili KATHERINE-tutkimuksessa vastasi aiempia kliinisiä tutkimuksia, eikä uusia turvallisuussignaaleja havaittu. [1,2] 

Varhaisvaiheen rintasyövän hoidossa tavoitteena on tarjota potilaille paras mahdollinen parannuskeino. [5] Lähestymme tätä tavoitetta jokaisen tieteen edistysaskelen myötä, mutta sairaus uusiutuu yhä monilla potilailla pitkän ajan kuluessa. [6]Neoadjuvanttihoito annetaan ennen leikkausta. Hoidon tarkoituksena on kutistaa kasvaimia ja parantaa leikkaustuloksia.[7-9] Liitännäishoitoa annetaan leikkauksen jälkeen osana varhaisvaiheen rintasyövän hoito-ohjelmaa. Sen tarkoituksena on tappaa elimistössä vielä jäljellä olevat syöpäsolut ja auttaa pienentämään syövän uusiutumisen riskiä. [7]

KATHERINE on kansainvälinen avoin, satunnaistettu, kahden tutkimushaaran vaiheen III monikeskustutkimus, jossa verrataan trastutsumabiemtansiinin tehoa ja turvallisuutta trastutsumabiin HER2-positiivista varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoitona potilaille, joilla  neoadjuvanttihoidon päätteeksi havaittiin jäännöstauti rinnassa ja/tai kainalon imusolmukkeissa. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma on elossaolo ilman invasiivista tautia. Toissijaisia päätetapahtumia olivat tauditon elossaoloaika ja kokonaiseloonjääminen.

Trastutsumabiemtansiini on vasta-aineistettu solunsalpaaja (ADC), joka kohdentaa solunsalpaajahoidon suoraan HER2-positiivisiin syöpäsoluihin, mikä voi vähentää terveiden kudosten vaurioitumista. [1,2] Siinä yhdistyvät kaksi syöpäsoluja tappavaa ominaisuutta: trastutsumabin HER2:een kohdistuvat ominaisuudet sekä solunsalpaaja DM1. [11]  Trastutsumabiemtansiinilla on hyväksytty käyttöaihe HER2-posiitivista metastaattista rintasyöpää sairastaville potilaille, joita on aiemmin hoidettu trastutsumabi- ja taksaanipohjaisella solunsalpaajahoidolla erikseen tai yhdessä.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa: /

Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
sähköposti:

 1. Hurvitz SA, et al. J Clin Oncol. 2013; 31(9):1157–63.

 2. Verma S, et al. N Engl J Med. 2012; 367(19):1783–91.

 3. Cortazar P, et al. Lancet. 2014; 384(9938):164–72.

 4. Gianni L, et al. Lancet. 2016; 17(6):791–800.

 5. Scharl A, et al. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2015;75(7):683–91.

 6. Slamon D, et al. NEJM 2011;365:1273-83.

 7. Johns Hopkins. Neoadjuvant and Adjuvant Chemotherapy. [Internet, viitattu 10.10.2018]. Saatavilla osoitteesta: https://www.hopkinsmedicine.org/breast_center/treatments_services/medical_oncology/neoadjuvant_adjuvant_chemotherapy.html

 8. Abt NB, et al. JAMA Surg. 2014; 149(10):1068–76.

 9. Kaufmann M, et al. Ann Surg Oncol. 2012; 19(5):1508–16.

 10. ClinicalTrials.gov. A Study of Trastuzumab Emtansine Versus Trastuzumab as Adjuvant Therapy in Patients With HER2-Positive Breast Cancer Who Have Residual Tumor in the Breast or Axillary Lymph Nodes Following Preoperative Therapy (KATHERINE). [Internet, viitattu 10.10.2018]. Saatavilla osoitteesta:

 11. Junttila TT, et al. Breast Cancer Res Treat. 2011; 128:347–56.

FI/ROCH/1810/0156

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot