Rochen polatutsumabivedotiinin▼ (Polivy) yhdistelmähoidolle ehdollinen myyntilupa EU:ssa

Euroopan komissio on myöntänyt ehdollisen myyntiluvan Rochen polatutsumabivedotiinille yhdessä rituksimabin sekä bendamustiinin kanssa uusiutunutta tai hoitoresistenttiä diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa (DLBCL) sairastaville aikuispotilaille, joille ei voida tehdä kantasolusiirtoa.

Ehdollinen myyntilupa perustuu vaiheen Ib/II GO29365-tutkimukseen. GO29365-tutkimus on ensimmäinen ja ainoa satunnaistettu tutkimus, jossa polatutsumabivedotiinia yhdessä rituksimabin ja bendamustiinin kanssa saaneilla DLBCL-potilailla havaittiin kokonaiselossaoloajan paranemista ja parempia vasteita kuin vertailuhoitoa (rituksimabia ja bendamustiinia) saaneilla potilailla.

Polatutsumabivedotiini on ensimmäinen CD79b-antigeeniin vasta-ainekonjugoitu solunsalpaaja (ADC). CD79b on spesifinen proteiini, joka ilmentyy useimmissa B-solulymfoomatyypeissä. Viime vuonna Euroopan lääkevirasto (EMA) nimesi polatutsumabivedotiinin harvinaislääkkeeksi ja myönsi sille PRIME (PRIority MEdicines) -nimikkeen sellaisten uusiutunutta tai hoitoresistenttiä diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavien potilaiden hoitoon, joille ei voida tehdä kantasolusiirtoa.

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on non-Hodgkin-lymfooman yleisin muoto, joka aiheuttaa noin kolmanneksen kaikista non-Hodgkin-lymfoomista 1. Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on nopeasti etenevä non-Hodgkin-lymfooman tyyppi, joka yleensä reagoi ensisijaiseen hoitoon. Tauti kuitenkin uusiutuu lähes 40 prosentilla potilaista, jolloin hoitovaihtoehtoja on vähän ja eloonjäämisaika on lyhyt. 2 Arviolta noin 150 000 ihmisellä maailmassa ja noin 600:lla Suomessa diagnosoidaan vuosittain diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma 3,4.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätietoa:

Lehdistötiedustelut
Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
sähköposti: 

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

  1. Lyon, France. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC Press; 2008.

  2. Maurer, JM et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol 2014; 32:1066–73.

  3. GLOBOCAN 2018: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2018. http://globocan.iarc.fr.(23.1.2020)

  4. Suomen syöpärekisteri (23.1.2020)

FI/ROCH/2001/0007

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot