Rochen atetsolitsumabista ja immunoterapiaohjelmasta esiteltiin uusia tutkimustuloksia ASCO-kongressissa

Roche julkisti tutkimustuloksia atetsolitsumabista sekä kertoi kliinisestä immunoterapiaohjelmastaan American Society of Clinical Oncology (ASCO) -kongressissa Chicagossa. Faasien I, II ja III tutkimusdata toi uutta tietoa atetsolitsumabin käytöstä yhdistelmähoidon peruslääkkeenä syövän immunoterapiahoitojen, kohdennettujen lääkkeiden ja useiden solunsalpaajien kanssa eri syöpien hoidossa.

Tutkimustulokset atetsolitsumabi-bevasitsumabi -yhdistelmähoidosta metastasoituneen munuaissyövän hoidossa toivat lisätietoa atetsolitsumabin yhdistämisestä bevasitsumabi-lääkkeeseen sekä sen potentiaaliin edistää T-solujen hyökkäystä kasvainsoluja vastaan1. Faasin III OAK-tutkimuksesta saatiin uusia tuloksia atetsolitsumabin käytöstä levinneen keuhkosyövän hoidossa.2 Lisäksi faasin Ib tutkimuksesta julkaistiin päivitettyjä tietoja atetsolitsumabi-solunsalpaaja -yhdistelmähoidosta levinneen keuhkosyövän hoidossa.3 Kaksi faasin Ib tutkimusta atetsolitsumabi-kobimetinibi ▼ -yhdistelmähoidosta sekä atetsolitsumabi-kobimetinibi-vemurafenibi -yhdistelmähoidosta melanooman hoidossa osoittivat, että vemurafenibin ja/tai kobimetinibin lisääminen voi muuttaa kasvaimen mikroympäristöä, mikä tehostaa atetsolitsumabin vaikutusta syöpäkudokseen.4,5

IMmotion150 on kansainvälinen, avoin, satunnaistettu faasin II monikeskustutkimus, jossa arvioitiin atetsolitsumabi-bevasitsumabi-yhdistelmän (ryhmä A), pelkän atetsolitsumabin (ryhmä B) tai pelkän sunitinibin (ryhmä C) tehoa ja turvallisuutta. Tutkimuksessa oli mukana 305 potilasta, jotka sairastivat aiemmin hoitamatonta, paikallisesti levinnyttä tai metastasoitunutta munuaissyöpää. Taudin edettyä pelkällä sunitinibilla tai pelkällä atetsolitsumabilla hoidetuissa ryhmissä 77 prosenttia (ryhmä C) ja 75 prosenttia (ryhmä B) siirtyivät atetsolitsumabi-bevasitsumabi -yhdistelmähoitoon.

Atetsolitsumabi-bevasitsumabi-yhdistelmän hoitovaste (Overall Response Rate - ORR) oli 26 prosenttia kaikista potilaista, jotka siirtyivät yhdistelmähoitoon

Mediaani taudin etenemisvapaa elossaoloaika oli 8,8 kuukautta yhdistelmähoitoon siirtyneessä potilasryhmässä. Yhdistelmähoitoon siirtyneillä potilailla ei tehty uusia lääketurvallisuuteen liittyviä havaintoja.

Käynnissä olevan faasin III IMmotion151 -tutkimuksesta odotetaan alustavia tuloksia vuoden 2018 alussa.

Faasin III OAK-tutkimuksessa tutkittiin atetsolitsumabin vaikutusta kuvantamalla todetun taudin etenemiseen jälkeen. Tutkimus osoitti, että atetsolitsumabin jatkaminen taudin edettyä tuotti lupaavaa kliinistä hyötyä.

Atetsolitsumabilla hoidetun ryhmän potilaiden, jotka jatkoivat atetsolitsumabin käyttöä taudin edettyä, kokonaiselossaoloaika oli 12,7 kuukautta, kun taas muilla syöpälääkkeillä hoidettujen ryhmässä kokonaiselossaoloaika oli 8,8 kuukautta taudin etenemisen jälkeen. Tulokset tukevat atetsolitsumabi-hoidon jatkamista taudin etenemisen jälkeen, kunnes kliininen hyöty heikkenee.

Atetsolitsumabi-kobimetinibi-yhdistelmähoidon ja atetsolitsumabi-kobimetinibi-vemurafenibi-yhdistelmähoidon faasin Ib tutkimusten tulokset osoittivat hoidon vasteen sekä taudin etenemisvapaan elossaoloajan parantuneen pidemmän seurantajakson aikana. Molemmissa tutkimuksissa lääke oli turvallisuusprofiililtaan siedettävä.

Faasin Ib tutkimusten tulosten perusteella molemmat yhdistelmähoidot ovat nyt edenneet faasin III kliinisiin tutkimuksiin.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätietoa:

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti:

Viitteet:

ASCO-kongressin esitykset:

  1. IMmotion150: A Phase II trial in untreated metastatic renal cell carcinoma (mRCC) patients (pts) of atezolizumab (atezo) and bevacizumab (bev) vs and following atezo or sunitinib (sun). Oral abstract 4505

  2. Impact of atezolizumab (atezo) treatment beyond disease progression (TBP) in advanced NSCLC: Results from the randomised phase III OAK study. Oral abstract TPS5090

  3. Poster Board: #418. Lung Cancer—Non-Small Cell Metastatic, Abstract 9092,

  4. Atezolizumab (A) + cobimetinib (C) + vemurafenib (V) in BRAFV600-mutant metastatic melanoma (mel): Updated safety and clinical activity. Abstract 3063

  5. Atezolizumab (A) + cobimetinib (C) in metastatic melanoma (mel): Updated safety and clinical activity.  Abstract 3057

FI/ROCH/1706/0105

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot