Rochen atetsolitsumabi▼on hyväksytty käytettäväksi yhdessä bevasitsumabin kanssa maksasyövän hoidossa

  • Atetsolitsumabi (Tecentriq) käytettynä yhdessä bevasitsumabin (Avastin) kanssa on saanut myyntiluvan Euroopassa maksasyövän yleisimmän muodon, leikkaukseen soveltumattoman hepatosellulaarisen karsinooman, hoitoon.

  • Yhdistelmähoito pidensi kokonaiselossaoloaikaa ja etenemättömyysaikaa standardihoitoon verrattuna.

2.11.2020 - Roche ilmoitti, että Euroopan komissio on hyväksynyt atetsolitsumabin käytön yhdessä bevasitsumabin kanssa hoitona aikuisille potilaille, joilla on edennyt ja leikkaukseen soveltumaton hepatosellulaarinen karsinooma (maksasolusyöpä) ja jotka eivät ole aiemmin saaneet systeemistä hoitoa.

”Atetsolitsumabi käytettynä yhdessä bevasitsumabin kanssa on ensimmäinen yli vuosikymmeneen myyntiluvan saanut lääkehoito, jonka on osoitettu pidentävän tällaista maksasolusyöpää sairastavien potilaiden kokonaiselossaoloaikaa”, sanoo Anssi Linnankivi, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja.

Hepatosellulaarinen karsinooma (maksasolusyöpä) on aggressiivinen syöpä, johon on rajallisesti hoitovaihtoehtoja ja joka on merkittävä syöpäkuolemien aiheuttaja kaikkialla maailmassa.1 Euroopassa maksasyöpä on niin ikään yleistymässä tapausten määrän ollessa yli 80 000 diagnoosia ja noin 77 000 kuolemaa vuosittain.2-4 Maksasolusyöpä kehittyy pääasiassa kroonisesta hepatiitista (B tai C) tai alkoholinkäytöstä johtuvaa kirroosia sairastavilla potilailla, ja se ilmenee tyypillisesti pitkälle edenneessä vaiheessa.1 Leikkaukseen soveltumattoman maksasolusyövän ennuste on yhä heikko. Systeemisiä hoitovaihtoehtoja on vain vähän, ja 1 vuoden elossaololuku on alle 50 % diagnoosin jälkeen.5

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan ihmisten elämänlaatua. Rochen yksilöllisen terveydenhuollon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin hoito parhaalla mahdollisella tavalla.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, hematologisten sairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa. Myös diabeteksen hoidossa Roche on yksi edelläkävijöistä.

Lisätietoa:

Jussi Heinonkoski
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: 

Lähteet

  1. Llovet JM et al. Hepatocellular carcinoma. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16018.

  2. Rawla P et al. Update in global trends and aetiology of hepatocellular carcinoma. Contemp Oncol (Pozn). 2018;22(3):141-150.

  3. Pimpin L et al. Burden of liver disease in Europe: Epidemiology and Analysis of Risk Factors to Identify Prevention Policies. J Hepatol. 2018;69(3):718-735.

  4. World Health Organisation. Globocan 2018 – Europe factsheet. [Internet; cited 2020 October] Available from:

  5. Giannini EG et al. Prognosis of Untreated Hepatocellular Carcinoma. Hepatology. 2015;61(1):184-190.

M-FI-00001122

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot