Rochen atetsolitsumabin ▼ (Tecentriq) ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä auttoi pitkälle edennyttä ei-levyepiteelistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavia potilaita elämään kauemmin kuin pelkkä solunsalpaajahoito

  • Vaiheen III IMpower130-tutkimus osoitti, että atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä pidensi kokonaiselossaoloaikaa ja sairauden etenemättömyysaikaa.

  • Tulokset esiteltiin European Society for Medical Oncology (ESMO) 2018 –kongressissa.


Roche on julkaissut tuloksia vaiheen III IMpower130-tutkimuksesta, jossa tutkittiin atetsolitsumabin käyttöä yhdessä solunsalpaajahoidon (karboplatiinin ja nab-paklitakselin) kanssa ensilinjan hoitona potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton levinnyt ei-levyepiteelinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC). Tutkimus osoitti, että atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä auttoi potilaita elämään merkitsevästi kauemmin kuin potilaita, joita hoidettiin pelkästään solunsalpaajahoidolla (mediaani kokonaiseloonjääminen = 18,6 kk vs. 13,9 kk; riskisuhde = 0,79, 95 %:n luottamusväli: 0,64–0,98; p = 0,033) ITT-WT-ryhmässä (hoitoaikeen mukainen ryhmä, villi tyyppi EGFR- ja ALK-geenien suhteen ).[1] Lisäksi atetsolitsumabi yhdistelmähoito pienensi merkitsevästi sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä (etenemättömyysaika) pelkkään solunsalpaajahoitoon verrattuna (mediaani kokonaiseloonjääminen = 7,0 kk vs. 5,5 kk; riskisuhde = 0,64; 95 %:n luottamusväli: 0,54–0,77; p < 0,0001) ITT-WT-ryhmässä.[1]  Atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän turvallisuus vaikutti yhdenmukaiselta yksittäisten lääkkeiden tunnetun turvallisuusprofiilin kanssa, eikä yhteiskäytössä havaittu uusia turvallisuussignaaleja.

”Ensilinjan hoitona atetsolitsumabin yhdistelmä pidensi merkitsevästi eloonjäämisaikaa tavallisimman keuhkosyöpämuodon eli ei-levyepiteelisen ei-pienisoluisen keuhkokarsinooman hoidossa”, kertoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

IMpower130 on avoin, satunnaistettu vaiheen III monikeskustutkimus, jossa arvioidaan karboplatiiniin ja nab-paklitakseliin yhdistetyn atetsolitsumabin turvallisuutta ja tehoa verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon (karboplatiini ja nab-paklitakseli). Tutkimus kohdistuu potilaisiin, joilla on vaiheen IV ei-levyepiteelinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa. Tutkimukseen osallistuneet 723 ihmistä satunnaistettiin kahteen ryhmään (2:1), joille annettiin:

  • Atetsolitsumabia sekä karboplatiinia ja nab-paklitakselia (A-ryhmä) tai

  • karboplatiinia ja nab-paklitakselia (B-ryhmä, kontrolliryhmä).

Ensisijaiset päätetapahtumat olivat seuraavat:

  • tutkijan määrittämä RECIST v1.1:een perustuva etenemättömyysaika hoitoaikeen mukaisessa ryhmässä, villi tyyppi EGFR- ja ALK-geenien suhteen (ITT-WT)

  • kokonaiseloonjääminen ITT-WT-ryhmässä.

IMpower130-tutkimuksessa saavutettiin kumpikin ensisijainen päätetapahtuma eli kokonaiseloonjääminen ja etenemättömyysaika.

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja elimistön immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon ainoana hoitona tai yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.
 

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa:  


Lehdistötiedustelut
Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
Sähköposti:

Viitteet

  1. Capuzzo F et al., IMpower130: Progression-free survival (PFS) and safety analysis from a randomised phase 3 study of carboplatin + nab-paclitaxel (CnP) with or without atezolizumab (atezo) as first-line (1L) therapy in advanced non-squamous NSCLC. Esitetty tilaisuudessa: European Society for Medical Oncology (ESMO) 2018 Congress ‑kongressi 22.10.2018, München, Saksa. Abstrakti nro LBA53.

FI/ROCH/1810/0161

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot