Rochen atetsolitsumabi ▼ (Tecentriq) yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa pienensi sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä kolmoisnegatiivisen rintasyövän levinneen taudin potilailla

IMpassion130 on ensimmäinen syövän immunoterapiaan perustuvalla yhdistelmähoidolla tehty vaiheen III tutkimus, joka osoitti tilastollisesti merkitsevästi taudin etenemättömyysajan pitenemistä levinneen taudin ensilinjassa kolmoisnegatiivisilla rintasyöpäpotilailla. Tulos havaittiin hoitoaikeen mukaisessa ryhmässä (ITT) sekä myös potilailla, joiden tauti ilmentää PD-L1-proteiinia.

PD-L1-positiivisilla potilailla myös kokonaiseloonjääminen piteni tässä välianalyysissa.

Vaiheen III IMpassion130-tutkimus saavutti etenemättömyysaikaa koskevan ensisijaisen päätetapahtuman. Tulokset osoittivat, että ensilinjan hoitona atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä (nab-paklitakseli) pienensi merkittävästi sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä (etenemättömyysaikaa) paikallisesti levinneen ja levinneen taudin kolmoisnegatiivisilla rintasyöpäpotilailla tutkimuksen hoitoaikeen mukaisessa ryhmässä (ITT) ja myös potilailla, joiden tauti ilmentää PD-L1-proteiinia. Kokonaiseloonjääminen oli tämän välianalyysin mukaan lupaava PD-L1-positiivisessa ryhmässä, ja seurantaa jatketaan seuraavaan suunniteltuun analyysiin saakka.

”Nämä ovat ensimmäiset atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän vaiheen III tutkimustulokset kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä. Kyseessä on aggressiivinen tauti, johon tällä hetkellä on vain vähän hoitovaihtoehtoja”, sanoi Anssi Linnankivi, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja.

Tietoa IMpassion130-tutkimuksesta

IMpassion130 on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen III monikeskustutkimus, jossa arvioidaan atetsolitsumabin ja nab-paklitakselin yhdistelmän tehoa, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon. Tutkimukseen osallistuu 902 potilasta, joilla on paikallisesti levinnyt tai metastaattinen kolmoisnegatiivinen rintasyöpä ja jotka eivät ole aiemmin saaneet metastaattisen rintasyövän systeemistä hoitoa. Ensisijaiset päätetapahtumat olivat tutkijan arvioon perustuva taudin etenemättömyysaika (PFS) ja kokonaiseloonjääminen (OS). Etenemättömyysaikaa ja kokonaiseloonjäämistä arvioitiin kaikilla satunnaistetuilla osallistujilla (ITT) sekä niillä, joiden sairaus ilmensi PD-L1-proteiinia. Toissijaisia päätetapahtumia olivat objektiivinen vasteosuus, vasteen kesto sekä aika yleisen terveydentilan tai terveyteen liittyvän elämänlaadun heikkenemiseen.

Tietoja atetsolitsumabista

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja elimistön immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon ainoana hoitona tai yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.
Lisätietoa:/

Roche Oy

FI/ROCH/1809/0114

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot