Rochen atetsolitsumabi ▼ (Tecentriq) yhdessä pemetreksedin ja platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa pienensi sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä potilailla, joilla oli aiemmin hoitamaton pitkälle edennyt keuhkosyöpä

  • Tutkimustulokset esiteltiin vuoden 2018 keuhkosyöpää käsittelevässä maailmankonferenssissa (WCLC) 

Roche on julkaissut tulokset vaiheen III IMpower132-tutkimuksesta, jossa tutkittiin atetsolitsumabin käyttöä yhdessä pemetreksedin ja platinapohjaisen solunsalpaajahoidon (sisplatiini tai karboplatiini) ensilinjan hoitona potilailla, joilla on ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. Välianalyysi osoitti, että atetsolitsumabi ja solunsalpaajahoito pienensivät sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä (etenemättömyysaikaa, PFS) 40 prosenttia enemmän kuin pelkkä solunsalpaajahoito.1 Toisen ensisijaisen päätetapahtuman eli kokonaiseloonjäämisen havaittiin pitenevän 4,5 kuukaudella, mutta muutos ei tässä välianalyysissä ollut tilastollisesti merkitsevä. Tutkimusta jatketaan suunnitellusti, ja lopulliset kokonaiseloonjäämistä koskevat tulokset ovat odotettavissa ensi vuonna. Atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän turvallisuus vaikutti yhdenmukaiselta yksittäisten lääkkeiden tunnetun turvallisuusprofiilin kanssa.

”Tämä on kolmas ei-pienisoluista keuhkosyöpää koskeva vaiheen III tutkimuksemme, joka osoittaa, että atetsolitsumabiin perustuva hoito-ohjelma saattaa pienentää sairauden etenemisen riskiä kyseistä sairautta sairastavilla potilailla”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

IMpower132 on avoin, satunnaistettu vaiheen III tutkimus, jossa arvioidaan solunsalpaajahoitoon (sisplatiini tai karboplatiini ja pemetreksedi) yhdistetyn atetsolitsumabin turvallisuutta ja tehoa verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa. Tutkimukseen osallistuneet 578 ihmistä satunnaistettiin kahteen yhtä suureen ryhmään (1:1), joille annettiin:

  • Atetsolitsumabia yhdessä sisplatiinin tai karboplatiinin ja pemetreksedin kanssa (ryhmä A)

  • tai sisplatiinia tai karboplatiinia ja pemetreksediä (ryhmä B, kontrolliryhmä).

Hoitoon liittyviä, vaikeusasteen 3–4 haittavaikutuksia ilmoitettiin 53,6 prosentilla potilaista, jotka saivat atetsolitsumabia ja solunsalpaajahoitoa, ja 39,1 prosentilla potilaista, jotka saivat pelkästään solunsalpaajahoitoa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.
Lisätietoa:

Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
sähköposti:

Viite

  1. Papadimitrakopoulou V. A et al. IMpower132: PFS and Safety Results with 1L Atezolizumab + Carboplatin/Cisplatin + Pemetrexed in Stage IV Non-Squamous NSCLC. Presented at: International Association for the Study of Lung Cancer’s (IASLC) 2018 World Conference on Lung Cancer (WCLC); 2018 Sept 23-26; Toronto, Ont, Canada. Abstract #OA05.07

FI/ROCH/1810/0147

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot