Rochen atetsolitsumabi ▼ (Tecentriq) auttoi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa potilaita elämään pidempään, kun sitä annettiin ensilinjan hoitona laajalle levinnyttä pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille

  • Vaiheen III tutkimus osoitti, että syövän immunoterapiaan perustuva yhdistelmähoito paransi  kokonaiseloonjäämistä ja taudin etenemättömyysaikaa edenneen pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa.

Roche julkaisi tänään tuloksia vaiheen III IMpower133-tutkimuksesta, jossa tutkittiin atetsolitsumabin käyttöä yhdessä karboplatiini- ja etoposidisolunsalpaajahoitojen kanssa ensilinjan  hoitona potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton levinnyt pienisoluinen keuhkosyöpä. Analyysi osoitti, että atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä auttoi potilaita elämään merkitsevästi pidempään kuin pelkkää solunsalpaajahoitoa saaneet potilaat hoitoaikeen mukaisessa ryhmässä (ITT).1 Atetsolitsumabiin perustuva yhdistelmä pienensi myös merkitsevästi sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä. 1 Atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän turvallisuus vaikutti yhdenmukaiselta yksittäisten lääkkeiden tunnetun turvallisuusprofiilin kanssa.

”Tavoitteemme on löytää hoitovaihtoehtoja eri keuhkosyöpien hoitoon sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.  ”Nämä tulokset edustavat kehitystä  pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa yli 20 vuoteen”.

Tiedot esiteltiin IASLC:n (International Association for the Study of Lung Cancer) vuoden 2018 keuhkosyöpää käsittelevän maailmankonferenssin symposiumissa. Tiedot julkistettiin samaan aikaan New England Journal of Medicine -lehdessä.

IMpower133 on kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja lumekontrolloitu vaiheen III monikeskustutkimus, jossa arvioidaan solunsalpaajahoitoon (karboplatiini ja etoposidi) yhdistetyn atetsolitsumabin turvallisuutta ja tehoa verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon (karboplatiini ja etoposidi) potilailla, joilla on laajalle levinnyt pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa.

Tutkimukseen osallistuneet 403 ihmistä satunnaistettiin kahteen yhtä suureen ryhmään (1:1), joille annettiin:

  • Atetsolitsumabia yhdessä karboplatiinin ja etoposidin kanssa (ryhmä A)

  • tai lumelääkettä yhdessä karboplatiinin ja etoposidin kanssa (ryhmä B, kontrolliryhmä)

Hoitoon liittyviä, vaikeusasteen 3–4 haittavaikutuksia ilmoitettiin 56,6 prosentilla potilaista, jotka saivat atetsolitsumabia ja solunsalpaajahoitoa, ja 56,1 prosentilla potilaista, jotka saivat pelkästään solunsalpaajahoitoa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.
Lisätietoa: 

Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
sähköposti: 

Viitteet

  1. Liu S.V et al. IMpower133: Primary PFS, OS and safety in a Ph1/3 study of 1L atezolizumab + carboplatin + etoposide in extensive-stage SCLC. Esitetty tilaisuudessa: IASLC:n (International Association for the Study of Lung Cancer) vuoden 2018 keuhkosyöpää käsittelevässä maailmankonferenssissa 23.–26.9.2018, Toronto, Ontario, Kanada. Abstrakti nro PL02.07.

FI/ROCH/1810/0148

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot