Rochen atetsolitsumabi ▼ (Tecentriq) auttoi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa aiemmin hoitamatonta edennyttä pienisoluista keuhkosyöpää sairastavia potilaita elämään merkitsevästi pitempään kuin pelkkää solunsalpaajahoitoa saaneet potilaat

  • IMpower133 on ensimmäinen syövän immuuniterapiaan perustuvalla yhdistelmähoidolla tehty vaiheen III tutkimus, joka osoittaa kokonaiseloonjäämisen ja sairauden etenemättömyysajan parantumista edenneen pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa.

  • Viimeisten 20 vuoden aikana edennyttä pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien hoidossa ei ole otettu suuria edistysaskeleita.

Roche ilmoitti 25.6., että vaiheen III IMpower133-tutkimuksen ensimmäisessä välianalyysissä saavutettiin kokonaiseloonjäämistä ja sairauden etenemättömyysaikaa koskevat ensisijaiset päätetapahtumat. Tutkimus osoitti, että ensilinjan hoito atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon (karboplatiini ja etoposidi) yhdistelmällä auttoi laaja-alaista edennyttä pienisoluista keuhkosyöpää (ES-SCLC) sairastavia potilaita elämään merkitsevästi kauemmin kuin pelkkä solunsalpaajahoito. Lisäksi atetsolitsumabipohjainen yhdistelmähoito pienensi sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä pelkkään solunsalpaajahoitoon verrattuna. Atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän turvallisuusprofiili näyttäisi olevan yhdenmukainen yksittäisten lääkkeiden tunnetun turvallisuusprofiilin kanssa, eikä yhteiskäytössä havaittu uusia turvallisuussignaaleja. Tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään lääketieteellisessä kongressissa.

”Nämä ovat ensimmäiset positiiviset vaiheen III tutkimustulokset syövän immunoterapiaan yhdistelmähoidosta edenneen pienisoluisen keuhkokarsinooman ensilinjan hoidossa. Tämäntyyppinen sairaus on poikkeuksellisen hankala hoidettava”, sanoi Anssi Linnankivi, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja 
Kyseessä on neljäs tänä vuonna esiteltävä positiivinen vaiheen III keuhkosyöpätutkimus, jossa on arvioitu atetsolitsumabipohjaista yhdistelmähoitoa, ja viides positiivinen tutkimus kaiken kaikkiaan. Rochella on meneillään kahdeksan vaiheen III keuhkosyöpätutkimusta, joilla arvioidaan atetsolitsumabilääkityksen tehoa ainoana hoitona tai yhdistelmähoitona erityyppisiin keuhkosyöpiin. 

IMpower133 on kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja lumekontrolloitu vaiheen III monikeskustutkimus, jossa arvioidaan karboplatiiniin ja etoposidiin yhdistetyn atetsolitsumabivalmisteen turvallisuutta ja tehoa verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon. Tutkimukseen osallistuu 403 potilasta, joilla on edennyt pienisoluinen keuhkokarsinooma ja jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa.

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja elimistön immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon ainoana hoitona tai yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa: /

Lehdistötiedustelut

FI/ROCH/1808/0093

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot