Rochelta uutta tietoa okrelitsumabi ▼ -tutkimuksista ja keskushermostosairauksiin tarkoitettujen lääkkeiden tuotekehityksestä neurologian alan AAN-kongressissa

  • Uudet tutkimustulokset vahvistavat okrelitsumabin (OCREVUS) näyttöä turvallisuudesta ja tehosta sekä aaltomaisen että primaaristi etenevän multippeliskleroosin hoidossa.

  • Uudet tulokset tarjoavat tutkimusnäyttöä toimintakyvyttömyyden etenemisen hidastamisessa, samoin kuin uusista biologisista merkkiaineista ja kognitiivisista toiminnoista.

  • Alzheimerin tautia, Huntingtonin tautia, spinaalista lihasatrofiaa (SMA) ja Duchennen lihasdystrofiaa koskevat tutkimukset nostavat esiin Rochen tuotekehityksen painopistealueita keskushermostosairauksien alueella.

Roche esitti sen neurologisten sairauksien hoitoon tarkoitetuista myyntiluvallisista ja tutkimusvaiheessa olevista lääkkeistä uutta tietoja AAN-kongressin (American Academy of Neurology, AAN) vuosikokouksessa, joka pidettiin Los Angelesissa Kaliforniassa 21.–27. huhtikuuta 2018. Uudet tiedot vahvistavat näyttöä okrelitsumabin tehosta ja turvallisuudesta sekä antavat lisätietoa multippeliskleroosiin (MS-tautiin) liittyvän toimintakyvyttömyyden etenemisen hidastamisen kliinisestä merkityksestä. Roche esitti myös Alzheimerin tautia, Huntingtonin tautia, spinaalista lihasatrofiaa ja Duchennen lihasdystrofiaa koskevaa tutkimustoimintaansa.

”Keskushermostosairauksiin liittyvä tutkimuksemme ja tuotekehityksemme on yksi alan laajimmista ja monipuolisimmista. Tutkimus ja tuotekehitys kattavat sekä yleisiä että harvinaisia neurologisia sairauksia, joihin eniten kaivataan hoitoa”, kommentoi Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Okrelitsumabia koskevat tutkimustiedot osoittavat, että sen teho on pitkäkestoinen ja että hoidosta on hyötyä aaltomaista MS-tautia (RMS) sairastavien potilaiden kognitiivisten toimintojen kannalta. Okrelitsumabihoidon varhainen vaikutus aaltomaista ja primaaristi etenevää MS-tautia sairastavien potilaiden tulehdusta osoittaviin biologisiin merkkiaineisiin ja hermoston rappeutumiseen mainitaan ensimmäistä kertaa OBOE-tutkimuksen (Ocrelizumab Biomarker Outcome Evaluation) yhteydessä.

Muita MS-tautiin liittyviä tuloksia ovat okrelitsumabin turvallisuutta koskevat analyysit, jotka osoittavat hyöty-riskiprofiilin olevan edelleen suotuisa. Lisäksi esitetään FLOODLIGHT-pilottitutkimuksesta saadut tulokset, missä mobiiliteknologian avulla voidaan saada sairaalassa otettujen kokeiden tueksi lisätietoa potilaan tautiaktiivisuudesta.

Kokouksessa esitettiin tietoja myös muista Rochen neurotieteellisen tuotekehityksen tutkimuslääkkeistä:

  • Alzheimerin taudin kehitteillä olevista tutkimusvalmisteista (gantenerumabi ja krenetsumabi) oli kokouksessa 4 esitystä tuloksi​st​a liittyen valmisteiden annosvasteeseen. Tuloksia on käytetty optimaalisien annos​ten valintaan käynnissä oleviin pivotaalitutkimuksi​in.

  • Huntingtonin taudin tutkimusvalmiste​esta (RG6042 (aiemmin IONIS HTTRx) esitettiin vaiheen I/IIa tutkimukseen liittyviä tuloksia tutkimuslääkkeen turvallisuudesta ja siedettävyyde​stä sekä mutatoituneen huntingtiiniproteiinin (mHTT) annosriippuvaisen vähenemise​stä​.

  • Spinaalisen lihasatrofian (nSMA) tutkimusvalmistetta koskevissa esityksissä kerrottiin, että RG7916-hoidon yhteydessä motoneuroniproteiinipitoisuuden ennallaan säilymisessä tapahtui lisäys tyypin 1 spinaalista lihasatrofiaa sairastavilla imeväisikäisillä.

  • Kokouksessa esitettiin myös tulokset vaiheen Ib/II tutkimuksesta, jossa selvitettiin tutkimusvaiheessa olevan adnektiinifuusioproteiinin RG6206 käyttöä Duchennen lihasdystrofiaa sairastavien nuorten miesten hoitoon. Tuloksia esitettiin valmisteen myostatiinia estävästä vaikutuksesta ja mahdollisesta kehon rasvatonta massaa lisäävästä vaikutuksesta.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, infektiosairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa: 


Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
sähköposti: 

FI/ROCH/1804/0058

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot