Roche Oy on valittu EU:n ja jäsenmaiden yhdessä rahoittaman TEHDAS-yhteistoimintahankkeen asiantuntijaryhmään

Euroopan unioni käynnisti viime vuonna Towards the European Health Data Space -yhteistoimintahankkeen (TEHDAS), missä kehitetään yhteisiä toimintaperiaatteita terveysdatan hyödyntämiseen. Hankkeeseen kuuluu 25 maata ja sitä koordinoi Sitra. Roche valittiin mukaan ainoana lääkeyrityksenä Suomesta hanketta tukevaan asiantuntijaryhmään.

TEHDAS-hankkeen tavoitteena on luoda Eurooppaan yhteiset periaatteet terveysdatan hyötykäyttöön ja edistää terveysdatan aiempaa tehokkaampaa käyttöä terveyden, terveydenhuollon, tutkimuksen ja päätöksenteon tukena. Konkreettisesti hankkeen tavoitteena on kansalaisten terveyden, julkisen terveydenhuollon sekä terveystutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen.

Teemoituksella tehokkuutta

Hanke jaettiin kahdeksaan työpakettiinjoita johtavat organisaatiot eri maista. Paketit 1–3 liittyvät yhteisen toiminnan toteuttamiseen ja 4–8 ovat temaattisia paketteja, jotka liittyvät terveystietojen toissijaiseen käyttöön.

Roche osallistuu työpakettiin WP7, joka etsii vaihtoehtoja terveysdatan toissijaisen käytön tekniselle yhteentoimivuudelle ja käytännön yhteistyölle. WP7-sidosryhmät osallistuvat neuvoa-antavaan ryhmään jakamaan näkemyksensä. Näihin sidosryhmiin kuuluvat tulevaisuuden terveystietojen käyttäjät, kuten tutkijat ja päättäjät sekä terveystietojen tekniset toteuttajat, kuten IT-teollisuuden ja tutkimusinfrastruktuurien edustajat.

“Rochelle on tärkeää, että arvokkaat eurooppalaiset tietovarannot ovat hyödynnettävissä tutkimuksessa ja lääkekehityksessä sekä potilaiden yksilöllisen hoidon edistämisessä. Tuomme WP7:ään käyttäjän näkökulman ja olemme mukana edistämässä Eurooppalaista terveystietojen toisiokäyttöä. Suomi on edelläkävijä terveystietojen toisiokäytössä ja erityisesti siihen liittyvässä lainsäädännössä. Näitä kokemuksia hyödynnämme ja jaamme mielellämme”, kertoo Juha Laine Rochelta.

”Suomi on ollut edelläkävijä Euroopassa terveystietojen toisiokäyttöön liittyvien kansallisten käytäntöjen määrittelyssä. TEHDAS-hankkeessa luodaan eurooppalaisia suuntaviivoja maiden rajat ylittävään toisiokäyttöön. Kansalaisille terveysdatan kokonaisvaltaisempi hyödyntäminen näkyy välillisesti. 

Ihmisille voidaan tuottaa kustannustehokkaasti parempia terveyspalveluja, tehokkaampia lääkkeitä ja terveyttä edistäviä ja hoitoa tukevia sovelluksia ja terveysteknologiaa. Lisäksi voidaan kehittää ketterämpiä välineitä esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutusten tutkimiseen”, sanoo hankkeen vetäjä Markus Kalliola Sitrasta.

Valinnat asiantuntijaryhmiin tehtiin sekä organisaatioiden että niiden esittämien asiantuntijoiden osaamisen pohjalta.

”Halusimme saada kattavasti asiantuntemusta eri toimijoilta ja erilaisilta osaajilta. Roche edustaa hankkeessa oman organisaationsa lisäksi myös lääketeollisuuden näkökulmaa. Lisäksi nimetyllä asiantuntijalla on laaja henkilökohtainen kokemus niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta”, toteaa Kalliola. 

Lisätietoa:
Juha Laine
Real World Data Lead & Health Economics Advisor, Roche Oy
Työelämäprofessori, Turun yliopisto
Puhelin:
Sähköposti:

MC-FI-00773
M-FI-00002133

Lataukset

Release in English

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot