Roche Oy julkisti terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatiolle maksetut taloudelliset etuudet

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Roche Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Vuonna 2016 Roche Oy maksoi Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille taloudellisia etuuksia yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon ammattilaisten osuus kokonaissummasta on noin 739 000 euroa ja terveydenhuollon organisaatioiden osuus noin 498 000 euroa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus kokonaissummasta on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Terveydenhuollon ammattilaisten julkistettavat etuudet koostuvat esimerkiksi luennoitsijana tai asiantuntijana toimimisesta sekä koulutuskustannuksista. Terveydenhuollon organisaatioiden etuudet koostuivat pääosin tutkimus- ja koulutusapurahoista. Tutkimuksen ja tuotekehityksen summa puolestaan koostuu pääosin tutkimuskeskuksissa syntyvistä kuluista ja toisaalta tutkijoiden omille tutkimuksille myönnetystä rahoituksesta.

Terveydenhuollon ammattilaisia, jotka saivat vuonna 2016 etuuksia Rochelta, oli 472, joista 345, eli 73,1 prosenttia antoi suostumuksen julkistamiselle. Terveydenhuollon organisaatioita, joille Roche Oy maksoi taloudellisia etuuksia vuoden 2016 aikana, oli 95.

Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi korostaa, että lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöstä  hyötyy suomalainen potilas.

”Suomalaisten potilaiden kannalta on tärkeää, että lääkäreillä on käytettävissä viimeisin kansainvälinen tutkimustieto. Samalla on myös tärkeää, että lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden välinen yhteistyö on avointa. Olemmekin tyytyväisiä, että lähes kolme neljästä lääkäristä, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä, on antanut suostumuksen tietojen julkistamiseen.”

Roche Oy on yksi eniten lääketutkimuksia Suomessa tekevistä lääkeyrityksistä, mikä näkyy tutkimuksen ja tuotekehitykseen käytetyssä euromäärässä vuonna 2016.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että lääketutkimusten kautta voimme omalta osaltamme tuoda investointeja Suomeen. Suomi on erinomainen paikka lääketutkimuksille, sillä suomalaiset potilaat suhtatuvat erittäin myönteisesti tutkimuksiin osallistumiseen. Lääketutkimusten kautta monet vakavien sairauksien hoitoon kehitettävät lääkkeet auttavat suomalaisia jo tutkimusvaiheessa.”

Roche Oy:n maksamien taloudellisten etuuksien tarkemmat tiedot löytyvät julkistusraportista internetsivuilta osoitteesta https://www.roche.fi/home/yhteistyoe/yhteistyoe-terveydenhuollon-ammattilaisten-kanssa.html Sivuilta löytyy myös muistio, jossa esitellään julkistamisessa käytetyt menetelmät. Lisätietoja julkistamisesta löytyy EFPIA:n sivuilta sekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta 

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti:

FI/ROCH/1705/0096

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot