Roche mukana HUS:in yksilöllisen syövänhoidon FinProve -hankkeessa

Laaja yksilöllistetyn syövänhoidon FinProve-lääkehoitotutkimus käynnistyy HUSin Syöpäkeskuksesta. FinProven tavoitteena on selvittää syöpälääkkeiden käyttöönottoa, tehoa ja turvallisuutta potilailla, kun lääkehoito kohdennetaan yksilöllisesti syöpäkasvaimen geeni- tai muiden molekyylitason muutoksen perusteella. Roche on hankkeen ensimmäisiä yhteistyöyrityksiä.

Uudessa FinProve-lääkehoitotutkimuksessa etsitään yksilöllistettyjä hoitokeinoja syöpää sairastaville potilaille. Tutkimuksessa on tavoitteena yhtenäistää syövän hoitoa Suomessa ja tarjota potilaille mahdollisuus kohdennettuun lääkehoitoon tilanteessa, jossa muut hoidot eivät ole tehonneet. Tutkimuksessa halutaan edesauttaa genomi- ja molekyylianalyysien hyödyntämistä osana kliinistä tutkimus- ja hoitokäytäntöä etsimällä hoitovalintaa ohjaavia biomarkkereita.

Useat tutkimukset1 ovat osoittaneet yksilöllisen kohdennetun syövänhoidon olevan osalle potilaista tehokas hoitomuoto. Syövän kasvun säätelyn ymmärtäminen on lisännyt kiinnostusta syövän perimän selvittämiseen yksilöllisellä tasolla ja samalla löytämään mahdollisia kohdennettuja hoitoja havaittuihin muutoksiin.

Suomessa kohdennetun hoidon valintaa ohjaavat laajat genomi- ja molekyylianalyysit eivät ole vielä osa potilaan julkista terveydenhuoltoa eikä niitä myöskään käytetä systemaattisesti syövän hoitoon erikoistuneissa yksiköissä.

Yhteistyömallissa yritys tarjoaa tutkimuslääkkeen ensimmäisen neljän kuukauden ajaksi maksutta tutkimuspotilaiden käyttöön. Ne potilaat, jotka jakson jälkeen edelleen hyötyvät hoidosta, jatkavat lääkitystä julkisen tutkimusrahoituksen turvin. Näin yhteistyömallia toteuttavat yritykset kantavat alkuvaiheen taloudelliset riskit ja julkinen sektori on mukana lääkityksen rahoituksessa vain, jos siitä on potilaalle hyötyä.

Kansallisessa tutkimuksessa toimii nimetty yliopistosairaaloiden moniammatillinen työryhmä, joka arvioi genomi- ja molekyylianalyysin tulokset ja antaa puolueettoman hoitoarvion.

Tavoitteena on, että tutkimuskeskuksina toimivat kaikki suomalaiset yliopistosairaalat, mutta mistä tahansa Suomessa toimivasta hoitoyksiköstä voidaan lähettää potilas hoitoon. Seulontavaiheen aikana varmistetaan, että potilas täyttää sekä lääke- että tutkimuskohtaiset sisäänottokriteerit. Tutkimuksen kokonaiskesto on arviolta viisi vuotta.

“Olemme ylpeitä, että Roche on mukana yhtenä ensimmäisistä yhteistyöyrityksistä FinProve-tutkimuksessa. Tulevaisuudessa syövän lääkehoidon kannalta on tärkeää, että genomi- ja molekyylidiagnostiikkaa hyödyntävä yksilöllinen lääkevalinta mahdollistuu myös Suomessa”, Anssi Linnankivi, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja, toteaa. “FinProven kaltaiset tutkimukset tukevat tätä ja tarjoavat yhteistyömallin terveydenhuollon järjestelmien kehittämiselle ja kohdennettujen lääkkeiden saatavuudelle, mistä hyötyvät suomalaiset potilaat”, Linnankivi jatkaa.

Lue lisää yksilöllisestä syövänhoidosta

Lisätietoa FinProve-tutkimuksesta

Roche Oy
Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin: +358 44 3071216
Sähköposti:

Viitteet

  1. Viite: van der Velden, D.L., Hoes, L.R., van der Wijngaart, H. et al. The Drug Rediscovery protocol facilitates the expanded use of existing anticancer drugs.Nature 574, 127–131 (2019).

M-FI-00002365

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot