Roche julkaisi tuloksia farisimabi-tutkimuslääkkeestä diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa

 • Yksilöllisin lääkitysvälein annetun farisimabin vaikutus näöntarkkuuteen oli kahdessa globaalissa tutkimuksessa yhtä hyvä kuin kahdeksan viikon välein annetulla afliberseptillä

 • Yli puolella farisimabin yksilöllisen annostelun hoitoryhmään kuuluvista hoitoväli oli vuoden hoitojakson päättyessä pidentynyt 16 viikkoon

 • Diabeettinen makulaturvotus on yksi merkittävimmistä sokeuden aiheuttajista työikäsillä aikuisilla

Roche julkaisi tuloksia kahdesta identtisesti suunnitellusta monikansallisesta kolmannen vaiheen tutkimuksesta. YOSEMITE- ja RHINE-tutkimuksissa arvioitiin Rochen bispesifiä vasta-ainetta farisimabia diabeettisen makulaturvotuksen (DME) hoidossa. Kummassakin tutkimuksessa saavutettiin niiden ensisijainen päätetapahtuma ja osoitettiin, että kahdeksan viikon välein ja yksilöllisin annosteluvälein annetun farisimabin vaikutus näöntarkkuuteen oli teholtaan verrattavissa kahdeksan viikon välein annettuun afliberseptiin. Yli puolella farisimabin yksilöllisen annostelun hoitoryhmään kuuluvista hoitoväli oli vuoden hoitojakson päättyessä pidentynyt 16 viikkoon. Farisimabia siedettiin pääsääntöisesti hyvin eikä uusia turvallisuussignaaleja tunnistettu.

Noin 21 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa kärsii diabeettisesta makulaturvotuksesta (DME), joka on näkökyvyn vaarantavan diabeettisen retinopatian (DR) muoto. DME on yksi merkittävimmistä työikäisten aikuisten näönmenetyksen aiheuttajista. 1

Diabeettisessa retinopatiassa vaurioituneista verisuonista ja vaurioalueen uudissuonista tihkuu verta ja/tai nestettä verkkokalvolle – silmän siihen osaan, joka lähettää tietoa aivoihin ja mahdollistaa näkökyvyn. 2 Tämä johtaa turvotukseen sekä tukoksiin, jotka estävät verenkierron joissakin verkkokalvon osissa. 3 DME:ssä vaurioituneista suonista vuotaa turvotusta aiheuttavaa verta ja kudosnestettä makulaan – verkkokalvon tarkan näön keskiosaan, jota tarvitaan esimerkiksi lukemiseen ja autolla ajamiseen. 2,4 Diabeettista makulaturvotusta sairastavien määrän arvellaan kasvavan diabeteksen yleistymisen myötä. 5 Hoitamattomana DME voi johtaa elämänlaadun heikkenemiseen ja sokeutumiseen. 2,6

Farisimabi-tutkimuslääke on ensimmäinen silmän hoitoon suunniteltu kaksoisspesifinen vasta-aine. 7 Se vaikuttaa kahteen eri kasvutekijään – angiopoietiini-2 (Ang-2) ja VEGF-A – joilla on merkittävä rooli monissa verkkokalvon sairauksissa. 8 Ang-2 ja VEGF-A vähentävät näöntarkkuutta heikentämällä verisuonia, mikä johtaa uusien, herkästi vuotavien verisuonien kehittymiseen ja tulehduksen pahenemiseen. 9 Kummatkin kasvutekijät erikseen salpaava farisimabi on kehitetty vahvistamaan verisuonia, mikä voi johtaa pitkäkestoisempaan näkökyvyn paranemiseen verkkokalvosairauksista kärsivillä.

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan ihmisten elämänlaatua. Rochen yksilöllisen terveydenhuollon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin hoito parhaalla mahdollisella tavalla.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, hematologisten sairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa. Myös diabeteksen hoidossa Roche on yksi edelläkävijöistä.

Lisätietoa: 

Jussi Heinonkoski
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: 

Lähteet

 1. Yau JWY, et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care. 2012;35:556-64.

 2. National Eye Institute. Facts about diabetic eye disease [Internet; siteerattu marraskuussa 2020]. Saatavissa osoitteessa: https://nei.nih.gov/health/diabetic/retinopathy.

 3. American Optometric Association. Diabetic retinopathy [Internet; siteerattu marraskuussa 2020]. Saatavissa osoitteessa:

 4. All About Vision. Macula Lutea [Internet; siteerattu marraskuussa 2020]. Saatavissa osoitteessa:

 5. Liu E, et al. Diabetic macular oedema: clinical risk factors and emerging genetic influences. Clinical and Experimental Optometry. 2017;100:569-76.

 6. Park SJ, et al. Extent of exacerbation of chronic health conditions by visual impairment in terms of health-related quality of life. JAMA Ophthalmol. 2015;133:1267–75.

 7. Data on file

 8. Khan M, et al. Targeting Angiopoietin in retinal vascular diseases: A literature review and summary of clinical trials involving faricimab. Cells. 2020;9(8):1869.

 9. Sahni J, et al. Simultaneous inhibition of angiopoietin-2 and vascular endothelial growth factor-A with faricimab in diabetic macular edema. American Academy of Ophthalmology. 2019;126:1155–70.

M-FI-00001358

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot