Rekisteritutkimuksesta uutta tietoa suomalaisten diabeetikkojen silmänpohjamuutoksista ja hoitokäytännöistä

Roche Oy:n, THL:n sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä toteutettu rekisteritutkimus kartoitti silmän diebeettisen makulaturvotuksen (DME) ja proliferatiivisen retinopatian (PDR) esiintymistä sekä hoitokäytäntöjä Suomessa.

Tosielämän tutkimukseen liittyvällä yhteistyöprojektilla pyrittiin paitsi tuottamaan uutta tietoa, myös edistämään tietoon perustuvaa päätöksentekoa terveydenhuollossa. Voit tutustua tutkimusjulkaisuun alla olevan linkin kautta:  https://doi.org/10.1111/aos.16675

Tutkimus osoitti klinikoiden kuormituksen lisääntyneen, mutta näkövammaisuuden vähentyneen merkittävästi

Tutkimuksessa havaittiin silmänsisäisiä intraviteraali-injektioita (IVT) saavien DME- ja PDR-potilaiden määrän kasvaneen 133,6 % ja IVT- pistoskäyntien määrän lisääntyneen 261,7% vuodesta 2011 vuoteen 2017.

Vuonna 2017 yli 20-vuotiaista diabetesta sairastavista potilaista 10 % sairasti tyypin I ja 90 % tyypin II diabetesta. Kuitenkin samana vuonna intraviteraali-injektioita saavista potilaista 36,6 % sairasti tyypin I ja 63,4 % tyypin II diabetesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös näkövammaisuuden kehittymistä diagnoosia seuraavan viiden vuoden aikana. Vuosia 2005 ja 2012 vertailtaessa tämän havaittiin vähentyneen 50,8 % PDR-potilailla, 58,8 % DME-potilailla ja 40,5 % potilailla, joilla oli sekä PDR- että DME-diagnoosi. Vähentyminen voi johtua sekä perussairauden että silmänpohjamuutosten hoidon kehittymisestä.

Tärkeä havainto oli myös, että DME:n  ja PDR:n ilmaantuvuus ja esiintyvyys ovat laskeneet tai pysyneet vakaana 2007-2017 aikana.

Lähteet:

 1. Heloterä, H., Arffman, M., Sund, R., Keskimäki, I. & Kaarniranta, K. (2024)The incidence and prevalence of diabetic macular edema and proliferative diabetic retinopathy, their progression to visual impairment and patterns in their intravitreal treatment in the Finnish population. Acta Ophthalmologica, 00, 1–10. Available from: https://doi.org/10.1111/aos.16675

Roche Oy

Anssi Linnankivi

Lääketieteellinen johtaja

[email protected]

M-FI-00004250


© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot