Polatutsumabivedotiiniin perustuvasta hoidosta oli hyötyä uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

 • Polatutsumabivedotiini yhdessä rituksimabin sekä bendamustiinin kanssa yli kaksinkertaisti kokonaiselossaoloajan verrattuna  rituksimabi-bendamustiini -yhdistelmähoitoon vaiheen Ib/II GO29365-tutkimuksessa

 • Polatutsumabivedotiinilääkettä tutkitaan diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

 • GO29365-tutkimus on ensimmäinen ja ainoa satunnaistettu tutkimus, joka viittaa kokonaiselossaoloajan pitenemiseen potilailla, joille ei voida tehdä kantasolusiirtoa.

Roche julkaisi pitkäaikaistietoja vaiheen Ib/II GO29365-tutkimuksesta. Tutkimustulokset osoittavat, että kun uusiutunutta tai hoitoresistenttiä diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastaville potilaille, joille ei voitu tehdä kantasolusiirtoa, annettiin polatutsumabivedotiinia yhdessä rituksimabin sekä bendamustiinin kanssa, kokonaiselossaoloajan mediaani oli yli vuosi eli pidempi kuin pelkästään rituksimabia ja bendamustiinia saaneessa ryhmässä (12,4 kuukautta vs. 4,7 kuukautta, riskisuhde 0,42, 95 %:n luottamusväli 0,24, 0,75). Haittatapahtumat vastasivat aiemmissa polatutsumabivedotiinia koskevissa tutkimuksissa havaittuja haittavaikutuksia sekä rituksimabin ja bendamustiinin haittavaikutuksia, eikä uusia turvallisuussignaaleja havaittu. Tulokset esiteltiin Yhdysvaltain hematologiyhdistyksen (ASH) 60.vuosikokouksessa joulukuussa 2018.

Polatutsumabivedotiini yhdessä rituksimabin ja bendamustiinin (BR) kanssa pienensi sairauden etenemisen tai kuoleman riskiä 66 prosenttia (tutkijan arvioima, riskisuhde = 0,34, 95 %:n luottamusväli 0,2–0,570, p < 0,0001). Täydellinen hoitovaste saavutettiin 40 prosentilla, kun vastaava osuus BR-ryhmässä oli 18 prosenttia (ensisijainen päätetapahtuma mitattuna positroniemissiotomografialla [PET], täydellisen vasteen arvioi riippumaton arviointiryhmä, p = 0,026). Potilailla, jotka saivat polatutsumabivedotiinia yhdessä rituksimabin ja bendamustiinin kanssa, taudin etenemättömyysaika ja kokonaiselossaoloaika olivat pidemmät kuin BR-ryhmässä kaikissa tutkituissa alaryhmissä.

”Niillä diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavista potilaista, joiden sairaus ei vastaa alkuhoitoon tai uusiutuu, on tarve uusille ja tehokkaille hoitokeinoille. Tällaiseen tilanteeseen liittyy huono ennuste, joka heikkenee jokaisen uusiutumisen myötä”, kertoo Anssi Linnankivi, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja.

Polatutsumabivedotiini -tutkimuslääke on ensimmäinen CD79b-antigeeniin vasta-ainekonjugoitu solunsalpaaja (ADC), jota parhaillaan tutkitaan erilaisten non-Hodgkin-lymfoomien hoidossa. CD79b on spesifinen proteiini, joka ilmentyy useimmissa B-solusyövän tyypeissä. Euroopan lääkevirasto (EMA) nimesi polatutsumabivedotiinin harvinaislääkkeeksi ja myönsi sille PRIME (PRIority MEdicines) -nimikkeen sellaisten uusiutunutta tai hoitoresistenttiä diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavien potilaiden hoitoon, joille ei voida tehdä kantasolusiirtoa.

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on non-Hodgkin-lymfooman yleisin muoto, joka aiheuttaa noin kolmanneksen kaikista non-Hodgkin-lymfoomista. 5 Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on aggressiivinen (nopeasti kasvava) non-Hodgkin-lymfooman tyyppi, joka yleensä reagoi ensisijaiseen hoitoon. 6 Tauti kuitenkin uusiutuu lähes 40 prosentilla potilaista, jolloin mahdollisia salvage-hoitoja on vähän ja eloonjäämisaika on lyhyt. 1,4 Arviolta noin 150 000 ihmisellä maailmassa ja noin 600:lla Suomessa diagnosoidaan vuosittain diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma. 7, 8

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lehdistötiedustelut

FI/PION/1812/0020

 1. Dornan D, et al. Therapeutic potential of an anti-CD79b antibody-drug conjugate, anti-CD79b-vc-MMAE, for the treatment of non-Hodgkin lymphoma. Blood 2009; 114:2721–2729.

 2. Pfeifer M, et al. Anti-CD22 and anti-CD79B antibody drug conjugates are active in different molecular diffuse large B-cell lymphoma subtypes. Leukemia 2015; 29:1578–1586

 3. Ducry L, Stump B. Antibody-drug conjugates: linking cytotoxic payloads to monoclonal antibodies. Bioconjug Chem. 2010; 21:5–13.

 4. ADC Review. What are antibody-drug conjugates? [Internet, viitattu tammikuussa 2016]. Saatavilla osoitteessa:

 5. Lyon, France. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC Press; 2008.

 6. Maurer, JM et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol 2014; 32:1066–73.

 7. Globaalit luvut lähteestä GLOBOCAN 2018: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2018. [Internet, viitattu toukokuussa 2018]. Saatavilla osoitteessa:

 8. Suomen luvun lähteenä Suomen syöpärekisteri. Saatavilla osoitteessa: https://tilastot.syoparekisteri.fi/syovat/?_inputs_&in.subset.area="-1L"&in.subset.sex=["0L","1L"]&in.subset.sites="125L"&language="fi"&submit=1&table_view="v2"&tabset_panel="2"&tabu="inc_latest1"&value_theme="theme_inc"&value_type="inc.obs"&

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot