Polatutsumabivedotiini▼-R-CHP-yhdistelmälääkehoito paransi merkitsevästi tuloksia diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ensilinjan hoidossa

Roche julkaisi tutkimustuloksia vaiheen III POLARIX-tutkimuksesta, jossa arvioidaan polatutsumabivedotiini -R-CHP-hoitoa nykyiseen standardihoitoon (R-CHOP) diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa. POLARIX-tutkimuksen ensisijaisena päätetapahtumana oli taudin etenemättömyysaika, joka parani merkitsevästi potilailla, joilla oli aiemmin hoitamaton diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma. Polatutsumabivedotiini-R-CHP-yhdistelmä on ensimmäinen nykyhoidon tuloksia parantava hoito 20 vuoteen tässä potilasryhmässä. Turvallisuustulokset olivat yhdenmukaisia aiemmissa tutkimuksissa havaittujen tulosten kanssa.

POLARIX on kansainvälinen vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan polatutsumabivedotiinin ja rituksimabin sekä syklofosfamidin, doksorubisiinin ja prednisonin (R-CHP) yhdistelmähoidon tehoa, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiinin, vinkristiinin ja prednisonin (R-CHOP) yhdistelmähoitoon.

POLARIX-tutkimuksen tulokset esitetään tulevassa lääketieteellisessä kongressissa.

Polatutsumabivedotiini (Polivy) on CD79b-antigeeniin vasta-ainekonjugoitu solunsalpaaja. CD79b on spesifinen proteiini, joka ilmentyy useimmissa B-solusyövän tyypeissä, joten se on lupaava uusien hoitojen kehittämiskohde. 1,2 Polatutsumabivedotiini sitoutuu B-solujen CD79b-proteiiniin, ja tappaa solut kohdennetusti siihen konjugoidun solunsalpaajan avulla minimoiden samalla vaikutuksen muihin soluihin. 3,4

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on non-Hodgkinin lymfooman yleisin muoto, joka aiheuttaa noin kolmanneksen kaikista non-Hodgkinin lymfoomista.5 Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on aggressiivinen (nopeasti kasvava) non-Hodgkinin lymfooman tyyppi.6 Yleensä tauti reagoi ensisijaiseen hoitoon, mutta tauti kuitenkin uusiutuu tai on vaikeasti parannettava lähes 40 prosentilla potilaista, jolloin muita hoitovaihtoehtoja on vähän ja eloonjäämisaika on lyhyt.6 Arviolta noin 150 000 ihmisellä maailmassa diagnosoidaan vuosittain diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma.7

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan sairauksia ja ihmisten elämänlaatua. Lääkealan ja diagnostiikan vahvuudet sekä kasvava osaamisemme terveysdatan hyödyntämisessä auttavat meitä yksilöllisen terveydenhuollon toteuttamisessa. Teemme työtä terveydenhuoltoalan kumppaneidemme kanssa, jotta jokainen saa parasta mahdollista hoitoa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, infektiosairauksien, silmäsairauksien ja neurologisten sairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa sekä yksi edelläkävijöistä diabeteksen hoidossa. Viime vuosina olemme lisäksi panostaneet genomiprofilointiin ja tosielämän tiedon kumppanuuksiin, minkä johdosta olemme yksi johtavista lääketieteellisen tiedon hyödyntäjistä.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Jussi Heinonkoski
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti:

Lähteet

  1. Dornan D, et al. Therapeutic potential of an anti-CD79b antibody-drug conjugate, anti-CD79b-vc-MMAE, for the treatment of non-Hodgkin lymphoma. Blood 2009;114:2721-29.

  2. Pfeifer M, et al. Anti-CD22 and anti-CD79B antibody drug conjugates are active in different molecular diffuse large B-cell lymphoma subtypes. Leukemia 2015;29:1578-86.

  3. Ducry L, et al. Antibody-drug conjugates: linking cytotoxic payloads to monoclonal antibodies. Bioconjug Chem 2010;21:5-13.

  4. ADC Review. What are antibody-drug conjugates? [Internet; heinäkuu 2021]. Saatavilla osoitteesta:

  5. World Health Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC Press; 2008.

  6. Maurer JM, et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol 2014;32:1066-73.

  7. Globocan 2020. World Fact Sheet. [Internet; heinäkuu 2021]. Saatavilla osoitteesta:

M-FI-00002011

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot