KATHERINE-tutkimuksen pitkän aikavälin seurantatulokset vahvistavat trastutsumabiemtansiinin hyötyjä HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden liitännäishoitona

KATHERINE-tutkimuksen pitkän aikavälin seurantatulokset vahvistavat trastutsumabiemtansiinin hyötyjä HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden liitännäishoitona

Roche on julkaissut positiivisia pitkän aikavälin seurantatuloksia vaiheen III KATHERINE lääketutkimuksesta. Kliinisessä lääketutkimukseen osallistui HER2-positiivista varhaisvaiheen rintasyöpää sairastavia potilaita,  joilla esiintyi jäännöstautia ennen leikkausta annettavaa hoidon päätteeksi.

Tutkimus osoitti, että leikkauksen jälkeen liitännäishoitona annettu trastutsumabiemtansiini (Kadcyla) paransi merkitsevästi potilaiden kokonaiselossaoloaikaa (tutkimuksen toissijainen päätetapahtuma) verokkihoito trastutsumabiin (Herceptin) verrattuna. Seitsemän vuoden jälkeen kokonaiselossaoloaika oli trastutsumabiemtansiinillä 89,07% ja trastutsumabilla 84,37% (hazard ratio [HR]=0.66, 95% CI: (0.51, 0.87), p-value =0.0027) [1].

Seurantatulosten mukaan myös aikaisemmin julkaistu, tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma eli elossaoloaika ilman invasiivista tautia säilyi aiemmin saavutetulla  tasolla. Trastutsumabiemtansiini pienensi taudin uusiutumisen riskiä tai kuolemaa 46%:lla verrattuna trastutsumabiin (HR=0.54, 95% CI: (0.44, 0.66), p-value <0.0001) vahvistaen näin KATHERINE-tutkimuksen alkuperäisiä tuloksia. Trastutsumabiemtansiinin turvallisuusprofiili oli yhtenevä aiempien tutkimustulosten kanssa. [1]

Roche on ollut jo yli 30 vuoden ajan yksi HER2-rintasyöpätutkimuksen uranuurtajista ja on sitoutunut parantamaan varhaisvaiheen ja edenneen HER2-positiivisen rintasyövän potilaiden terveyttä, elämänlaatua ja elossaoloa. HER2-positiivinen rintasyöpä on aggressiivinen tautimuoto, joka esiintyy noin 15-20%:lla rintasyöpäpotilaista.

Lisätietoa KATHERINE-tutkimuksesta

KATHERINE on kansainvälinen avoin, satunnaistettu, kahden tutkimushaaran vaiheen III monikeskustutkimus, jossa verrataan trastutsumabiemtansiinin tehoa ja turvallisuutta trastutsumabiin HER2-positiivista varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoitona potilaille, joilla ennen leikkausta annettavan hoidon päätteeksi havaittiin jäännöstauti rinnassa ja/tai kainalon imusolmukkeissa. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma on elossaoloaika ilman invasiivista tautia. Toissijaisia päätetapahtumia olivat tautivapaa elossaoloaika ja kokonaiselossaoloaika. [2,3]

Tietoa trastutsumabiemtansiinista

Trastutsumabiemtansiini on vasta-aine–lääke-konjugaatti (ADC), joka kohdentaa solunsalpaajahoidon suoraan HER2-positiivisiin syöpäsoluihin, mikä voi vähentää terveiden kudosten vaurioitumista. Siinä yhdistyvät kaksi syöpäsoluja tappavaa ominaisuutta: trastutsumabin HER2:een kohdistuvat ominaisuudet sekä solunsalpaaja DM1. [11]  Trastutsumabiemtansiinilla on hyväksytty käyttöaiheet HER2-posiitivista metastaattista rintasyöpää sairastaville potilaille, joita on aiemmin hoidettu trastutsumabi- ja taksaanipohjaisella solunsalpaajahoidolla erikseen tai yhdessä sekä varhaisvaiheen liitännäishoito-indikaatio. [4]

Roche

Roche kehittää innovatiivisia lääkehoitoja ja diagnostisia testejä tarjotakseen potilaille enemmän aikaa läheistensä kanssa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme mukana ratkaisemassa terveydenhuollon suurimpia haasteita, edistämme parempaa hoitoa ja kehitämme hoitopolkuja varhaisesta diagnoosista aina yksilöityyn lääkehoitoon.

Terveydenhuolto  on  merkityksellistä meille kaikille. Siksi työskentelemme varmistaaksemme, että innovaatiomme olisivat nopeasti saatavilla kaikille niitä tarvitseville suomalaisille potilaille  yhteiskunnan resurssien näkökulmasta kestävällä tavalla.

Roche sijoittaa vuosittain yli 20 % globaalista liikevaihdostaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Näin varmistamme valmiudet yhä uusiin tieteellisiin, diagnostisiin ja digitaalisiin harppauksiin syöpätautien, immunologisten ja  hematologisten sairauksien, keskushermostosairauksien ja silmätautien aloilla. Yhdistämällä yksilöityä diagnostiikan ja lääkekehityksen osaamista pyrimme nopeuttamaan uusien, potilaiden hoitoa mullistavien ratkaisujen kehittämistä. Tämä tavoite tekee meistä sen mitä olemme. Se tekee meistä Rochen.

Lisätietoja löydät osoitteestawww.roche.fi.

VIITTEET

[1] Loibl S, et al. Phase III study of adjuvant ado-trastuzumab emtansine vs trastuzumab for residual invasive HER2-positive early breast cancer after neoadjuvant chemotherapy and HER2-targeted therapy: KATHERINE final IDFS and updated OS analysis. Presented at: San Antonio Breast Cancer Symposium; 2023 Dec 5-9; San Antonio, Texas, USA. Abstract #GS03-12.

[2] Clinical trials.gov. A Study of Trastuzumab Emtansine Versus Trastuzumab as Adjuvant Therapy in Patients With HER2-Positive Breast Cancer Who Have Residual Tumor in the Breast or Axillary Lymph Nodes Following Preoperative Therapy (KATHERINE) [Internet; cited December 2023]. Available from: https://clinicaltrials.gov/study/NCT01772472.

[3] Cortazar P, et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. Lancet. 2014;384(9938):164-72.

[4] Verma S, et al. Trastuzumab Emtansine for HER2-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2012;367(19):1783-91.

Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: [email protected]

M-FI-00004048

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot