Inavolisibi-yhdistelmähoito vähentää taudin etenemisen riskiä henkilöillä, joilla on edennyt hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen rintasyöpä ja PIK3CA-mutaatio

Inavolisibi-yhdistelmähoito vähentää taudin etenemisen riskiä henkilöillä, joilla on edennyt hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen rintasyöpä ja PIK3CA-mutaatio

Roche on esitellyt positiivisia tuloksia vaiheen III INAVO120 -tutkimuksesta, jossa arvioitiin inavolisibia yhdessä palbosiklibin ja fulvestrantin kanssa ensilinjan hoitona hormonireseptoripositiivisen, HER2-negatiivista, PIK3CA-mutatoitunutta rintasyöpää sairastavilla potilailla, joiden syöpäkasvaimeen ei ole hormonihoidolla saatu vastetta sekä joiden tauti on paikallisesti levinnyt tai metastaattinen. [1].

Tutkimuksen mukaan inavolisibi-yhdistelmähoito vähensi taudin etenemisen ja kuoleman (PFS) riskiä riskiä 57%:llä prosentilla verrattuna pelkästään palbosiklibillä ja fulvestrantilla annettuun hoitoon  (15,0 kuukautta vs 7,3 kuukautta; hazard ratio [HR]=0,43, 95% CI: 0,32-0,59, p<0,0001). Hoidon teho oli samankaltainen kaikissa alaryhmissä. Hoito oli hyvin siedetty eikä uusia turvallisuussignaaleja havaittu. [1]

Roche on ollut rintasyöpätutkimuksen uranuurtaja yli 30 vuoden ajan ja olemme tuoneet markkinoille innovaatioita HER2-positiivisen ja kolmoisnegatiivisen rintäsyövän hoitoon. Pyrimme jatkuvasti tunnistamaan uusia biomarkkereita ja lähestymistapoja muiden rintasyövän alatyyppien, kuten yleisimmän rintasyöpätyypin eli hormonireseptoripositiivisen rintasyövän hoitamiseen.

Lisätietoa INAVO120-tutkimuksesta

INAVO120 on vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, plasebokontrolloitu kliininen lääketutkimus, joka arvioi inavolisibin tehoa ja turvallisuutta yhdistelmähoitona palbosiklibin ja fulvestrantin kanssa ensilinjan hoitona. Tutkimuksen potilaat sairastavat hormonireseptoripositiivista, HER2-negatiivista, PIK3CA-mutatoitunutta rintasyöpää. Potilaiden syöpäkasvaimeen ei oltu hormonihoidolla saatu vastetta ja heidän tautinsa on paikallisesti levinnyt tai metastaattinen. Lisäksi tutkimuspotilaiden tauti oli edennyt hoidon aikana tai 12 kuukauden sisällä hormonaalisen liitännäishoidon päättymisestä eikä potilaita oltu hoidettu systeemisellä lääkehoidolla. [2]Tutkimukseen osallistui 325 potilasta ja tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma on tautivapaa elossaolo. Toissijaisia päätetapahtumia ovat kokonaiselossaolo, objektiivinen vaste ja kliininen hyöty. [2]

Lisätietoa inavolisibistä

Inavolisibi on suun kautta otettava tutkimuslääke, jota tutkitaan kolmessa vaiheen III kliinisessä lääketutkimuksessa (INAVO120, INAVO121, INAVO122) potilailla, jotka sairastavat PIK3CA-mutatoitunutta, paikallisesti levinnyttä tai metastaattista rintasyöpää.

Roche

Roche kehittää innovatiivisia lääkehoitoja ja diagnostisia testejä tarjotakseen potilaille enemmän aikaa läheistensä kanssa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme mukana ratkaisemassa terveydenhuollon suurimpia haasteita, edistämme parempaa hoitoa ja kehitämme hoitopolkuja varhaisesta diagnoosista aina yksilöityyn lääkehoitoon.

Terveydenhuolto  on  merkityksellistä meille kaikille. Siksi työskentelemme varmistaaksemme, että innovaatiomme olisivat nopeasti saatavilla kaikille niitä tarvitseville suomalaisille potilaille  yhteiskunnan resurssien näkökulmasta kestävällä tavalla.

Roche sijoittaa vuosittain yli 20 % globaalista liikevaihdostaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Näin varmistamme valmiudet yhä uusiin tieteellisiin, diagnostisiin ja digitaalisiin harppauksiin syöpätautien, immunologisten ja  hematologisten sairauksien, keskushermostosairauksien ja silmätautien aloilla. Yhdistämällä yksilöityä diagnostiikan ja lääkekehityksen osaamista pyrimme nopeuttamaan uusien, potilaiden hoitoa mullistavien ratkaisujen kehittämistä. Tämä tavoite tekee meistä sen mitä olemme. Se tekee meistä Rochen.

Lisätietoja löydät osoitteestawww.roche.fi.

VIITTEET

[1] Jhaveri K et al. Phase III study of inavolisib or placebo in combination with palbociclib and fulvestrant in patients with PIK3CA-mutant, hormone receptor-positive, HER2-negative locally advanced or metastatic breast cancer: INAVO120 primary analysis. Presented at San Antonio Breast Cancer Symposium, 2023 December 5-9; San Antonio, USA. Abstract #GS03-13

[2] ClinicalTrials.gov. A Study Evaluating the Efficacy and Safety of Inavolisib + Palbociclib + Fulvestrant vs Placebo + Palbociclib + Fulvestrant in Patients With PIK3CA-Mutant, Hormone Receptor-Positive, Her2-Negative, Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer (INAVO120) [lainattu 12/2023] Saatavilla:https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04191499

Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: [email protected]

M-FI-00004054

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot