IMPower131-tutkimus: Atetsolitsumabi ▼ (Tecentriq) yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa vähentää sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä edenneen keuhkosyövän hoidossa

Vaiheen III IMPower131-tutkimuksessa selvitettiin atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon vaikutusta aikaisemmin hoitamattoman levinneen levyepiteeliperäisen, ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) hoitoon. Tutkimuksessa saavutettiin taudin etenemisvapaan ajan (progression free survival, PFS) ensisijainen päätetapahtuma ja osoitettiin, että atetsolitsumabi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa vähentää sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon levyepiteelisoluisen, ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensi linjan hoidossa. Atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän turvallisuus oli yhdenmukainen yksittäisten lääkkeiden turvallisuusprofiilin kanssa.

Tässä välianalyysissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää etua kokonaiselinajassa (overall survival, OS) ja tutkimus jatkuu suunnitelmien mukaan. Rochella on käynnissä kahdeksan vaiheen III keuhkosyöpätutkimusta, joilla kartoitetaan atetsolitsumabin käyttöä yksin sekä yhdistelmähoitona.

IMpower131 on avoin ja satunnaistettu vaiheen III monikeskustutkimus, jossa arvioidaan atetsolitsumabin yhteiskäyttöä kahden solunsalpaajahoidon kanssa (karboplatiiniin ja nab-paklitakseliin tai karboplatiiniin ja paklitakseliin). Hoitojen vaikuttavuutta ja turvallisuutta verrataan pelkkään solunsalpaajahoitoon (karboplatiini ja nab-paklitakseli). Tutkimus kohdistuu potilaisiin, joilla on pitkälle edennyt vaiheen IV levyepiteeliperäinen, ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja joiden syöpää ei ole aiemmin hoidettu solunsalpaajahoidolla. Tutkimukseen osallistuu 1 021 henkilöä.

Tutkimuksessa on kaksi ensisijaisina päätetapahtumaa, jotka olivat:

- RECIST v1.1:een perustuva etenemisvapaa aika (PFS) ITT-populaatiossa (intention-to-treat).

- Kokonaiselinaika (OS) ITT-populaatiossa.

Keuhkosyöpä on merkittävin kuolemaa aiheuttava syöpä maailmanlaajuisesti. Vuosittain noin 1,59 miljoonaa ihmistä kuolee keuhkosyöpään.1 Suomessa se on miehillä toiseksi yleisin syöpä ja siihen sairastuu vuosittain noin 2 500 suomalaista.2Keuhkosyöpä voidaan karkeasti jakaa kahteen eri alatyyppiin: ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään (NSCLC) ja pienisoluiseen keuhkosyöpään. 85 % kaikista keuhkosyöpätapauksista on ei-pienisoluista keuhkosyöpää.3

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja elimistön immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Yli 20 vuoden ajan Roche on myös kehittänyt lääkkeitä, jotka uudistavat hematologista hoitoa. Nykyään investoimme entistä enemmän pyrkimyksiin kehittää innovatiivisia hoitomuotoja veritauteja sairastaville potilaille. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.Lisätietoa: 

Roche Oy
Public Policy Manager
Sofia Suvila
sähköposti: 

Viitteet

  1. Ferlay, J ym. (2013) GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase 11. Lyon, Ranska: International Agency for Research on Cancer. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. 28.3.2018.

  2. Syöpäjärjestöt: Keuhkosyöpä.

  3. Barzi, A & Pennell NA (2010) Targeting angiogenesis in non-small cell lung cancer: agents in practice and clinical development. European journal of clinical & medical oncology 2010:2(1), 31–42.

FI/ROCH/1803/0044

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot