IMpower130-tutkimus osoitti, että atetsolitsumabi ▼ (Tecentriq) yhdistettynä solunsalpaajahoitoon auttaa edennyttä ei-levyepiteelistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavia potilaita elämään kauemmin kuin potilaat, jotka saavat pelkästään solunsalpaajahoitoa

Roche on julkistanut tuloksia vaiheen III IMpower130-tutkimuksesta, jossa saavutettiin potilaiden kokonaiselossaoloa ja sairauden etenemättömyysaikaa koskevat päätetapahtumat. Atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon (karboplatiini ja nab-paklitakseli) yhdistelmä auttoi pitkälle edennyttä ei-levyepiteelistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavia potilaita elämään kauemmin kuin pelkkä solunsalpaajahoito. Lisäksi atetsolitsumabiyhdistelmä pienensi sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä solunsalpaajahoitoon verrattuna. Atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän turvallisuus vaikutti yhdenmukaiselta yksittäisten lääkkeiden tunnetun turvallisuusprofiilin kanssa.

”IMpower130-tutkimuksen tulokset tukevat atetsolitsumabiin perustuvien lääkeyhdistelmien tutkimusnäyttöä pitkälle edenneen ei-levyepiteelisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa”, sanoi Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Rochella on käynnissä kahdeksan vaiheen III keuhkosyöpätutkimusta, joilla kartoitetaan atetsolitsumabin käyttöä niin ainoana hoitona kuin yhdistelmähoidossa. Tämä on kolmas tuloksiltaan positiivinen vaiheen III tutkimus, jossa atetsolitsumabin vaikutusta kokonaiselossaoloon arvioitiin ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla.

IMpower130 on avoin, satunnaistettu vaiheen III monikeskustutkimus, jossa arvioidaan atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon (karboplatiini ja nab-paklitakseli) yhteiskäytön turvallisuutta ja tehoa verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon. Tutkimus kohdistuu potilaisiin, joilla on vaiheen IV ei-levyepiteelinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa. Tutkimukseen osallistuu 724 henkilöä. 

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan eri syöpien hoitoon myös yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa:

Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
sähköposti:

FI/ROCH/1806/0077

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot