Immunoterapialääke pienensi virtsarakon syöpää sairastavien kasvaimia

Roche julkaisi uusia tutkimustuloksia syövän immunoterapialääke atetsolitsumabin tehosta ja turvallisuudesta. Faasin II IMvigor 210 -tutkimus osoitti, että atetsolitsumabi pienensi kasvaimia 24 prosentilla aiemmin hoitamatonta paikallisesti edennyttä tai levinnyttä virtsarakon syöpää sairastavilla potilailla, joita ei voitu hoitaa sisplatiinipohjaisella kemoterapialla.

Vasteen saaneista potilaista 75 %:lla vaste jatkui tutkimusanalyysin tekemisen ajankohtana ja vasteen keston mediaania ei pystytty vielä määrittämään. Seitsemän prosenttia kaikista tutkimuspotilaista sai täydellisen vasteen. Kokonaiselossaoloajan mediaani oli tutkimuksessa 14,8 kuukautta.  Atetsolitsumabin turvallisuusprofiili oli yhtenevä aikaisemmin julkistettuihin tutkimusanalyyseihin ja kliinisiin tutkimuksiin nähden.

”Tutkimustulokset ovat rohkaisevia, sillä noin puolet kyseistä virtsarakon syövän muotoa sairastavista eivät siedä sisplatiinipohjaista kemoterapiaa ja vaihtoehtoiset hoidot tarjoavat vain hyvin rajoitetun vasteen. Erityisen rohkaisevaa on se, että enemmistöllä tutkittavista potilaista hoitovaste oli jatkuva tutkimusanalyysin tekemisen ajankohtana.”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. 

Levinnyt virtsarakon syöpä on huonoennusteinen ja sen hoitoon on saatavana rajoitettu määrä hoitomuotoja. Hoidoissa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä lähes 30 vuoteen. Virtsarakon syöpä on maailmanlaajuisesti yhdeksänneksi yleisin syöpä, joita vuonna 2012 diagnosoitiin 430 000 henkilöllä ja joka aiheuttaa vuosittain 145 000 kuolemantapausta. Suomessa se on yleisin virtsateiden pahanlaatuinen kasvain ja miesten neljänneksi yleisin syöpä. Suomessa todetaan vuosittain noin 900 uutta rakkosyöpätapausta, joista miehillä noin 80%.1

Yhdysvaltain lääkeviranomainen myönsi toukokuussa 2016 atetsolitsumabille myyntiluvan nopeutetulla aikataululla sellaisten edennyttä tai levinnyttä virtsarakon syöpää sairastavien potilaiden hoitoon, joiden syöpä etenee platinapohjaisen kemoterapian aikana tai sen jälkeen ja niille kemoterapiaa liitännäishoitona saaneille potilaille joiden tauti etenee 12 kuukauden sisällä kemoterapian antamisesta ennen leikkaushoitoa tai leikkaushoidon jälkeen. Myyntiluvan myöntäminen perustui IMvigor 210 –tutkimuksen toiseen kohorttiin.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro –diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito. 

Kaikki tässä julkaisussa käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lailla.

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti:

Viitteet

  1. Bono Petri, Lääkärikirja Duodecim 28.9.2012, haettu 21.3.2016 osoitteesta

FI/ROCH/1606/0063

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot