Immunoterapialääke atetsolitsumabi paransi merkitsevästi yleistä keuhkosyövän alatyyppiä sairastavien ennustetta

  • Faasin 3 OAK-tutkimuksessa immunoterapialääke atetsolitsumabi paransi paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien elinajan ennustetta verrattuna solunsalpaajahoitoon.

  • Atetsolitsumabi pidensi kokonaiselinaikaa myös potilailla, joilla immuunijärjestelmän toimintaan vaikuttavaa PD-L1 -proteiinia oli syöpäkudoksessa vain vähän tai ei lainkaan.

  • Suomessa atetsolitsumabia on tutkittu Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa.

Roche julkaisi positiivisia tutkimustuloksia tutkimuslääke atetsolitsumabista keuhkosyövän hoidossa ESMO 2016 –kongressissa Kööpenhaminassa. Faasin 3 OAK-tutkimus osoitti, että atetsolitsumabilla hoidettujen potilaiden mediaani elossaoloaika oli 4,2 kuukautta pitempi kuin dosetakseli-solunsalpaajahoidolla hoidetuilla potilailla riippumatta PD-L1-proteiinin määrästä syöpäkudoksessa (mediaani elossaoloaika 13,8 kuukautta vs. 9,6 kuukautta; HR=0,73; 95 % CI:0,62-0,87). Lääkettä tutkittiin paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien hoidossa.

”Atetsolitsumabi on syövän immunoterapialääke, joka auttaa levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavia potilaita elämään pidempään kuin solunsalpaajahoidolla hoidettuna riippumatta heidän PD-L1 -pitoisuudesta tai taudin histologiasta”, toteaa Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Rochella on meneillään kahdeksan faasin 3 tutkimusta, joissa tutkitaan atetsolitsumabin käyttöä yksinään tai yhdistelmähoitona potilailla, joilla on varhaisessa vaiheessa oleva tai edennyt keuhkosyöpä. Suomessa atetsolitsumabia on tutkittu Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa.

OAK on faasin 3 kansainvälinen, avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus. Tutkimuksessa verrataan atetsolitsumabin ja dosetakselin tehoa ja turvallisuutta paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa potilailla, joiden tauti oli edennyt platinapohjaisen kemoterapiahoidon jälkeen. Ensisijainen päätetapahtuma oli kokonaiselossaolo (overall survival, OS) kaikilla potilailla sekä PD-L1 –alaryhmillä. Haittavaikutukset olivat samankaltaisia atetsolitsumabilla aiemmin raportoituihin haittavaikutuksiin nähden.

Keuhkosyöpä on merkittävin kuolemaa aiheuttava syöpä maailmanlaajuisesti. Vuosittain noin 1,59 miljoonaa ihmistä kuolee keuhkosyöpään. Suomessa se on miehillä toiseksi yleisin ja naisilla neljänneksi yleisin syöpämuoto. Vuonna 2013 Suomessa todettiin miehillä 1690 ja naisilla 880 uutta tapausta.1 Keuhkosyöpä voidaan karkeasti jakaa kahteen eri alatyyppiin: ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään ja pienisoluiseen keuhkosyöpään. 85 % kaikista keuhkosyöpätapauksista on ei-pienisoluista keuhkosyöpää.

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu PD-L1 –proteiiniin (programmed death-ligand) kasvaimessa.  Atetsolitsumabi edistää elimistön omaan puolustusjärjestelmään kuuluvien T-solujen aktivointia, jolloin niiden toimintakyky palautuu hyökkäämään tehokkaasti kasvainsoluja vastaan.

Roche on kehittänyt syöpälääkkeitä yli 50 vuoden ajan. Nykyään investoimme tutkimukseen enemmän kuin koskaan ennen ja tavoitteenamme on löytää innovatiivisia hoitovaihtoehtoja, jotka auttavat kehon omaa immuunijärjestelmää taistelemaa syöpiä vastaan.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro –diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa:

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti: 

FI/ROCH/1610/0131

Lähteet:

  1. Mustajoki, Pertti.  Lääkärikirja Duodecim 8.2.2016

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot