IMmotion151 tutkimus: Atetsolitsumabi ▼ ja bevasitsumabi vähensivät taudin pahenemisen tai kuoleman riskiä levinneen munuaissyövän ensivaiheen hoidossa

Vaiheen III IMmotion151 tutkimus osoitti, että atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmä vähensi tilastollisesti taudin etenemisen riskiä (progression-free survival, PFS) levinnyttä munuaissyöpää sairastavilla PD-L1 positiivisilla potilailla, jotka olivat saaneet ensi linjan hoitona sunitinibia.

Tutkimuksen alaryhmien analyyseissä voitiin havaita numeeriset erot atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmähoidon eduksi potilailla, joiden tauti ilmentää PD-L1 proteiinia. Ilmiö havaittiin kaikissa riskitekijäryhmissä, mutta tutkimusasetelman vuoksi tietojen tilastollista merkitsevyyttä ei voitu analysoida, ja tulokset ovat vain kuvaavia.  Toissijaisia päätetapahtumia arvioidaan parhaillaan. Atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmän turvallisuus oli yhdenmukainen yksittäisten lääkkeiden tunnetun turvallisuusprofiilin ja vaiheen II IMmotion150 tutkimuksen kanssa.

IMmotion151 on toinen peräkkäinen positiivinen vaiheen III tutkimus, jossa käytettiin hoitona atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmää. Vaiheen III IMpower150-tutkimus osoitti, että atetsolitsumabi ja bevasitsumabi yhdistettynä solunsalpaajahoitoon tuottivat paremman etenemisvapaan ajan kuin bevasitsumabi yhdistettynä solunsalpaajahoitoon potilailla, jotka sairastavat ei-levyepiteelisoluista, ei-pienisoluista keuhkosyöpää.

IMmotion151 on vaiheen III satunnaistettu avoin monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on arvioida atetsolitsumabin ja bevasitsumabin tehoa ja turvallisuutta verrattuna sunitinibiin henkilöillä, joilla on levinnyt munuaissyöpä, joita ei ole mahdollista leikata. Tutkimukseen osallistui 915 potilasta.

Munuaissyöpä on yksi maailman yleisimmistä syövistä, ja se aiheuttaa vuosittain yli 140 000 kuolemaa maailmanlaajuisesti.1 Suomessa todetaan vuosittain noin 900 uutta munuaissyöpää.2 Tyypillisesti munuaisessa on yksi kasvain, mutta harvoissa tapauksissa kasvaimia saattaa olla useampia toisessa tai molemmissa munuaisissa.3 Vaikka munuaissyövän hoito on edistynyt viime aikoina, sen hoitomuodot ovat edelleen rajalliset.

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Bevasitsumabi on anti-VEGF-estäjä VEGF (verisuonen endoteelin kasvutekijä) on proteiini, joka stimuloi verisuonten muodostumista ja ylläpitoa ja jonka on osoitettu toimivan keskeisessä osassa munuaissolukarsinooman kehityksessä. Munuaisen syöpäkasvaimissa on erittäin paljon verisuonia, ja niissä on myös korkea VEGF-pitoisuus3.

Roche on yli 50 vuoden ajan kehittänyt lääkkeitä, jotka uudistavat syövänhoitoa. Kehitysohjelmamme tavoitteena on kokonaisvaltaisella tavalla pyrkiä auttamaan elimistöä palauttamaan luontainen puolustuskyky syöpää vastaan ja siten parantaa potilaiden hoitotuloksia.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Roche Oy
Public Policy Manager
Sofia Suvila
Puhelin:
sähköposti:

FI/ROCH/1712/0208

Viitteet

  1. Maailman terveysjärjestö. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Saatavana osoitteessa:Viimeksi käytetty marraskuussa 2017

  2. Syöpäjärjestöt: Munuaissyöpä.

  3. Rini, BI et al. Vascular Endothelial Growth Factor Targeted Therapy in Renal Cell Carcinoma: Current Status and Future Directions. Clin Cancer Res 2007; 13: 1098–106.

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot