Faasin III ALEX-tutkimus: Rochen keuhkosyöpälääke alektinibi ▼ puolitti riskin taudin etenemiseen tai kuolemaan

Roche julkisti tuloksia faasin III ALEX-tutkimuksesta, joka osoitti, että keuhkosyöpälääke alektinibi (Alecensa) pienensi riskiä taudin etenemiseen tai kuolemaan yli puolella (53 %) ALK-positiivista (anaplastinen lymfokinaasi) ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla verrattuna kritsotinibiin (HR=0,47, 95% CI: 0,34-0,65, p<0,0001)[1]. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli tutkijoiden raportoima mediaani taudin etenemisvapaa elossaoloaika, jota alektinibin osalta ei vielä pystytty määrittämään (95 % CI: 17,7 - ei saavutettu), kun se kritsotinibia saaneilla potilailla oli 11,1 kuukautta (95% CI: 9,1 – 13,1 kk).1 Tutkimuksen toissijainen päätetapahtuma oli riippumattoman arviointilautakunnan määrittämä mediaani taudin etenemisvapaa elossaoloaika, joka alektinibilla oli 25,7 kuukautta (95% CI: 19,9-ei saavutettu) ja kritsotinibilla 10,4 kuukautta (95% CI: 19,9-ei saavutettu) (HR=0,50, 95 % CI 0,36–0,70; p<0,0001).1 Alektinibin turvallisuusprofiili tutkimuksessa oli yhtenevä aiemmin raportoituun nähden. 

“Nämä uudet tutkimustulokset ovat rohkaisevia ja saattavat tuoda toivoa tätä vaikeaa sairautta sairastaville potilaille”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

ALEX-tutkimus osoitti myös, että alektinibi pienensi taudin etenemisen riskiä keskushermostossa 84 %:lla (HR=0,16, 95% CI: 0,10-0,28; p<0,0001).1 12 kuukauden kuluttua tutkimuksen alkamisesta sairaus oli edennyt keskushermostossa 9,4 %:lla  (95% CI: 5,4-14,7%) alektinibilla hoidetuista potilaista ja vastaavasti 41,4 %:lla (95% CI: 33,2-49,4%) kritsotinibipotilaista.1

Tutkimuksen tulokset esiteltiin American Society of Clinical Oncology (ASCO) –kongressissa ja New England Journal of Medicine –julkaisussa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa:


▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lehdistötiedustelut:

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti: 

FI/ROCH/1706/0106

Viite:

  1. Shaw AT, et al. Alectinib versus crizotinib in treatment-naïve advanced ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC): Primary results of the global phase III ALEX study. Presented at: ASCO Annual Meeting; 2017 Jun 2-6; Chicago, IL, USA. Abstract #LBA9008.

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot