Euroopan komissiolta hyväksyntä alektinibille kohdennettuna liitännäishoitona varhaisvaiheen ALK-positiivisessa keuhkosyövässä

Euroopan komissio hyväksyi maanantaina 10.6.2024 alektinibin liitännäishoidoksi potilaille, joilla on ALK-positiivinen (anaplastinen lymfoomakinaasi) ei-pienisoluinen keuhkosyöpä.

Hyväksytty myyntilupa perustuu ALINA-tutkimuksesta saatuihin uusiin tuloksiin [1]. Alektinibi pienensi taudin uusiutumisen tai kuoleman riskiä 76 %:lla ALK-positiivista leikkauksella hoidettua ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla. Hyväksyntä koskee korkean uusiutumisriskin potilasryhmää, jolloin noin puolella kaikista potilaista tauti uusiutuu leikkauksen jälkeen liitännäishoitona annetusta solunsalpaajahoidosta huolimatta [2].

Tietoa ALINA-tutkimuksesta

ALINA-tutkimus [NCT03456076] on vaiheen III, satunnaistettu, aktiivikontrolloitu, avoin monikeskustutkimus, jossa arvioitiin liitännäishoitona annetun alektinibin tehoa ja turvallisuutta verrattuna platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon henkilöillä, joilta oli leikkauksella hoidettu anaplastinen lymfoomakinaasi (ALK) -positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. Tutkimukseen osallistui 257 potilasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko alektinibihoitoa tai solunsalpaajahoitoa. Ensisijainen päätetapahtuma on tautivapaa elinaika. Toissijaisia päätetapahtumia olivat muun muassa kokonaiselinaika ja turvallisuus.

Tietoa keuhkosyövästä

Keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista syöpäkuoleman syistä [3]. Joka vuosi 1,8 miljoonaa ihmistä kuolee sairauden seurauksena; tämä tarkoittaa yli 4 900 kuolemaa maailmanlaajuisesti joka päivä. [3] Keuhkosyöpä voidaan jakaa laajasti kahteen päätyyppiin: ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC) ja pienisoluinen keuhkosyöpä. Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä on yleisin syöpätyyppi, ja sen osuus on noin 85 prosenttia kaikista tapauksista. [4]  Tällä hetkellä noin puolella varhaisvaiheen keuhkosyöpää sairastavista ihmisistä (45–76 %, taudin levinneisyysasteen mukaan) syöpä uusiutuu edelleen leikkauksen jälkeen liitännäissolunsalpaajahoidosta huolimatta. [2] Keuhkosyövän varhainen, ennen sen leviämistä aloitettu hoito saattaa auttaa ehkäisemään sairauden uusiutumista ja antaa potilaille parhaan mahdollisuuden parantua. [5]

Tietoja alektinibista

Alektinibi on selektiivinen myös keskushermostossa vaikuttava suun kautta otettava lääkeaine. Se on tarkoitettu ei-pienisoluista keuhkosyöpää (NSCLC) sairastaville potilaille, joiden kasvaimet on tunnistettu ALK-positiivisiksi (anaplastinen lymfoomakinaasi).

Roche

Roche kehittää innovatiivisia lääkehoitoja ja diagnostisia testejä tarjotakseen potilaille enemmän aikaa läheistensä kanssa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme mukana ratkaisemassa terveydenhuollon suurimpia haasteita, edistämme parempaa hoitoa ja kehitämme hoitopolkuja varhaisesta diagnoosista aina yksilöityyn lääkehoitoon.

Terveydenhuolto  on  merkityksellistä meille kaikille. Siksi työskentelemme varmistaaksemme, että innovaatiomme olisivat nopeasti saatavilla kaikille niitä tarvitseville suomalaisille potilaille  yhteiskunnan resurssien näkökulmasta kestävällä tavalla.

Roche sijoittaa vuosittain yli 20 % globaalista liikevaihdostaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Näin varmistamme valmiudet yhä uusiin tieteellisiin, diagnostisiin ja digitaalisiin harppauksiin syöpätautien, immunologisten ja  hematologisten sairauksien, keskushermostosairauksien ja silmätautien aloilla. Yhdistämällä yksilöityä diagnostiikan ja lääkekehityksen osaamista pyrimme nopeuttamaan uusien, potilaiden hoitoa mullistavien ratkaisujen kehittämistä. Tämä tavoite tekee meistä sen mitä olemme. Se tekee meistä Rochen.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.roche.fi.

VIITTEET

[1] Solomon B, et al. ALINA: efficacy and safety of adjuvant alectinib versus chemotherapy in patients with early-stage ALK+ non-small cell lung cancer (NSCLC). Presentation at: European Society for Medical oncology Congress; 2023 October 20-24. Late-breaking abstract #LBA2.

[2] Pignon JP, et al. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE collaborative group. J Clin Oncol. 2008;20;26(21):3552-9.

[3] Thandra KC, et al. Epidemiology of lung cancer. Contemp Oncol. 2021;21(1):45-52.

[4] American Cancer Society: What Is Lung Cancer? [Internet; cited 2024 May] Available from: https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html.

[5] Hendricks LE, et al. Oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2023;34(4):339-357.


Janina Haapaniemi
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: [email protected]

M-FI-00004360

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot