Euroopan komissiolta hyväksyntä tosilitsumabin käyttöön vakavaa koronavirustautia sairastavien potilaiden hoidossa

Euroopan komissio on laajentanut Rochen tosilitsumabivalmisteen (RoActemra) myyntilupaa vakavan koronavirustaudin hoitoon aikuisilla, jotka saavat systeemisiä kortikosteroideja ja tarvitsevat lisähappea tai hengityskonehoitoa1.

Tosilitsumabi on muutaman viikon kuluessa toinen Rochen lääke, joka on saanut Euroopan komission nopean hyväksynnän koronavirustaudin hoitoon. Euroopan komission päätös perustuu Euroopan lääkeviraston (EMA) lääkevalmistekomitean (CHMP) nopeutettuun arviointimenettelyyn, jossa tarkasteltiin tosilitsumabia koskevien tutkimusten tuloksia yli 5 500 potilaalla, joilla oli vaikea tai kriittinen koronavirustauti.

Myös Maailman terveysjärjestö (WHO) on suositellut tosilitsumabia koronavirustaudin hoitoon2. Euroopan unionin ulkopuolella tosilitsumabi on hyväksytty hätäkäyttöön muun muassa Yhdysvalloissa3.

Roche on arvioinut tosilitsumabia koronavirustaudin hoidossa kolmessa vaiheen III satunnaistetussa tutkimuksessa: COVACTA, EMPACTA ja REMDACTA.
Tosilitsumabi on biologinen interleukiini 6-reseptorin salpaaja, jota käytetään  kohtalaista ja vaikeaa aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden ja lastenreuman (pJIA ja sJIA) hoitoon. Lääke on lisäksi hyväksytty jättisoluarteriitin (GCA) sekä kimeerisen antigeenireseptorin (CAR) T-solujen aiheuttaman vakavan tai hengenvaarallisen sytokiinien vapautumisoireyhtymän (CRS) hoitoon.

Roche on sitoutunut tekemään yhteistyötä terveydenhuollon, järjestöjen ja viranomaisten kanssa globaalin koronaviruspandemian torjumiseksi. Olemme kehittäneet diagnostiikkaratkaisuja, jotka auttavat havaitsemaan ja diagnosoimaan infektioita. Jatkamme myös sellaisten lääkehoitojen tunnistamista ja kehittämistä, joilla voi olla merkitystä taudin hoidossa.

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan sairauksia ja ihmisten elämänlaatua. Lääkealan ja diagnostiikan vahvuudet sekä kasvava osaamisemme terveysdatan hyödyntämisessä auttavat meitä yksilöllisen terveydenhuollon toteuttamisessa. Teemme työtä terveydenhuoltoalan kumppaneidemme kanssa, jotta jokainen saa parasta mahdollista hoitoa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, infektiosairauksien, silmäsairauksien ja neurologisten sairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa sekä yksi edelläkävijöistä diabeteksen hoidossa. Viime vuosina olemme lisäksi panostaneet genomiprofilointiin ja tosielämän tiedon kumppanuuksiin, minkä johdosta olemme yksi johtavista lääketieteellisen tiedon hyödyntäjistä.

Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti:

M-FI-00002372

Viitteet

  1. Euroopan lääkevirasto. RoActemra-valmisteen tuoteyhteenveto. [Internet; lainattu 6. joulukuuta 2021]. Saatavilla osoitteessa: 

  2. World Health Organization. Therapeutics and COVID-19 [Internet; lainattu 6. joulukuuta 2021]. Saatavilla osoitteessa:

  3. U.S. Food and Drug Administration. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Drug for Treatment of COVID-19 [Internet; lainattu 6. joulukuuta 2021]. Saatavilla osoitteessa

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot