Euroopan komissiolta hyväksyntä atetsolitsumabin käyttöön varhaisvaiheen ei-pienisoluisen keuhkosyövän adjuvanttihoitona

Sisällöstä vastaa Roche Oy

Euroopan lääkeviranomainen (EMA) on myöntänyt Rochen atetsolitsumabille (Tecentriq) myyntiluvan syöpäkasvaimen täydellisen resektion ja platinapohjaisen solunsalpaajahoidon jälkeisenä adjuvanttihoitona. Myyntilupa koskee aikuisia, ei-pienisoluisesta keuhkosyövästä (NSCLC) kärsiviä potilaita, joilla on suuri syövän uusiutumisen riski*, joiden kasvaimen PD-L1 ilmentymä on ≥ 50 prosenttia ja joilla ei ole EGFR-mutaatiota tai ALK-positiivista keuhkosyöpää.

Myyntilupa perustuu vaiheen III Impower010-tutkimuksen tulosten välianalyysiin. Tulosten mukaan syöpäkasvaimen täydellisen resektion ja platinapohjaisen solunsalpaajahoidon jälkeinen atetsolitsumabi-hoito vähensi taudin uusiutumisen ja kuoleman (tautivapaa elossaoloaika) riskiä 57 prosentilla. Atetsolitsumabi-adjuvanttihoidon tarjoama hyöty verrattuna parhaaseen mahdolliseen tukihoitoon koskien tautivapaata elossaoloaikaa todettiin johdonmukaisesti useimmissa alaryhmissä. Tutkimuksessa ei tunnistettu uusia signaaleja liittyen lääketurvallisuuteen.

IMpower010 on vaiheen III maailmanlaajuinen avoin satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa tutkitaan atetsolitsumabin hoitotehoa ja turvallisuutta verrattuna parhaaseen mahdolliseen tukihoitoon. Tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä on kirurgisesti poistettu levinneisyysasteen  IB-IIIA ei-pienisoluinen keuhkokarsinooma (UICC/AJCC, 7. painos) ja heillä on neljä jaksoa sisplatiinipohjaista solunsalpaajahoitoa takanaan.

Ensisijainen päätetapahtuma on tautivapaa elossaoloaika PD-L1-positiivisten levinneisyysasteen II-IIIA tapauksissa, kaikissa satunnaistetuissa levinneisyysasteen II-IIIA tapauksissa ja hoitoaikeen mukaisissa levinneisyysasteen IB-IIIA tapauksissa. Tärkeimmät toissijaiset päätetapahtumat sisältävät kokonaiselossaolon kaikilla henkilöillä sekä hoitoaikeen mukaisissa levinneisyysasteen IB-IIIA ei-pienisoluisen keuhkosyövän tapauksissa.

Atetsolitsumabi on syövän immunoterapialääke, jota voidaan käyttää tiettyjen syöpäsairauksien hoidossa. Se on hyväksytty useiden syöpäsairauksien hoitoon.  Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka on suunniteltu sitomaan PD-L1-proteiinia (programmed death ligand-1) ja joka voi edistää T-solujen aktivoitumista.

Roche tutkii syövän immunoterapioiden mahdollisuuksia sekä ainoana hoitona että yhdistelmänä muiden kohdennettujen hoitojen, muiden immunoterapioiden tai sädehoidon kanssa. Rochen tavoitteena on mahdollistaa entistä yksilöllisempi hoito jokaiselle syöpäpotilaalle. Keuhkosyövän osalta Roche on sitoutunut kehittämään uusia lähestymistapoja, lääkkeitä ja testejä, joista voi olla apua tautia sairastaville ihmisille.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin hoito.

Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: 

M-FI-00002813

Viitteet

*Levinneisyysasteen II-IIIA (UICC/AJCC, 7. painos) taudit / tietyt levinneisyysasteen II-IIIB taudit (8. painos)

  1. Felip E, et al. Atezolizumab vs best supportive care in Stage II-IIIA NSCLC with high PD-L1 expression: sub-analysis from the pivotal Phase III IMpower010 study. Esitetty tilaisuudessa European Lung Cancer Congress (ELCC) 2022.

  2. Tecentriqin valmisteyhteenveto [Internet; lainattu kesäkuussa 2022]. Saatavissa: 

  3. Yano T, et al. Therapeutic strategy for postoperative recurrence in patients with non-small cell lung cancer. World J Clin Oncol. 2014;5(5):1048-1054.

  4. Maailman terveysjärjestö: GLOBOCAN 2020 – Lung Cancer: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. [Internet; lainattu toukokuussa 2022] Saatavissa: 

  5. American Cancer Society: What Is Lung Cancer? [Internet; lainattu toukokuussa 2022]: Saatavissa: 

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot