Euroopan komissio hyväksyi Rochen pertutsumabi-trastutsumabi ▼ -yhdistelmävalmisteen HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden hoitoon

  • Ihonalaisesti annostellun lääkemuodon teho ja turvallisuus vastasivat laskimonsisäisesti annettavia valmisteita1

Euroopan komissio on hyväksynyt Rochen pertutsumabin ja trastutsumabin yhdistelmävalmisteen varhaisvaiheen ja metastaattisen HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon. Valmistetta annetaan ihonalaisena injektiona.

Yhdistelmävalmisteen hyväksyntä Euroopassa perustuu vaiheen III FeDeriCa-avaintutkimukseen. Tutkimus osoitti, että lääkeaineiden pitoisuudet veressä olivat vastaavat ihonalaisen ja laskimonsisäisen annostelun jälkeen. Lisäksi valmisteiden teho ja turvallisuusprofiili olivat toisiaan vastaavat.1

Ihonalaisesti annosteltavan yhdistelmävalmisteen kehittäminen osoittaa Rochen sitoutumisen parantaa potilaiden kokemusta syövän hoidosta. Hoidon tehokkuuden lisäksi Roche keskittyy etsimään myös joustavia hoitoratkaisuja.

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan ihmisten elämänlaatua. Rochen yksilöllisen terveydenhuollon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin hoito parhaalla mahdollisella tavalla.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, hematologisten sairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa. Myös diabeteksen hoidossa Roche on yksi edelläkävijöistä.

Lisätietoa:

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Jussi Heinonkoski
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: 

Lähteet

  1. Tan A. et al. (2021). Fixed-dose combination of pertutzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, multi-centre, non-inferioirty, phase 3 study,

M-FI-00001378

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot