Euroopan komissio hyväksyi Rochen atetsolitsumabin ▼(Tecentriq) ensilinjan hoitoon metastasoitunutta ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille

Euroopan komissio on hyväksynyt atetsolitsumabilääkkeen ensilinjan hoidoksi potilaille, joilla on metastasoitunut ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC), jossa on korkea PD-L1-ilmentymä, mutta ei kasvainten epidermaalinen kasvutekijäreseptori- (EGFR-) tai anaplastinen lymfoomakinaasi- (ALK-)geenien muutoksia.

Hyväksyntä perustuu vaiheen III IMpower110-tutkimukseen, jossa osoitettiin atetsolitsumabi-monoterapian parantavan korkean PD-L1-ilmentymän potilaiden elossaoloaikaa solunsalpaajahoitoon verrattuna. 1

Keuhkosyöpä on yksi yleisimmistä syöpäkuolemien syistä kaikkialla maailmassa. 2 Siihen kuolee vuosittain 1,8 miljoonaa ihmistä, eli yli 4.900 ihmistä päivässä ympäri maailman. 2 Suomessa keuhkosyöpään sairastuu vuosittain n. 2700 ja kuolee n. 2300 ihmistä.3 Keuhkosyöpä voidaan jakaa karkeasti kahteen päätyyppiin: ei-pienisoluiseen ja pienisoluiseen. Noin 85 prosentissa tapauksista kyseessä on ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC), joten se on päätyypeistä selkeästi yleisempi. 4

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu PD-L1-proteiiniin syöpäsolun ja immuunisolujen pinnalla. Se estää PD-L1-proteiinia ja aktivoi siten T-solujen toimintaa syöpäsoluja vastaan. Atetsolitsumabia tutkitaan useiden syöpien hoitoon yksin tai yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan ihmisten elämänlaatua. Rochen yksilöllisen terveydenhuollon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin hoito parhaalla mahdollisella tavalla. Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, hematologisten sairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa. Myös diabeteksen hoidossa Roche on yksi edelläkävijöistä.

Lisätietoa:

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Jussi Heinonkoski
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: 

M-FI-00001830

Lähteet

  1. Herbst RS, et al. Atezolizumab for first-line treatment of PD-L1-selected patients with NSCLC. N Engl J Med 2020:383:1328–39.

  2. World Health Organization: GLOBOCAN 2020 – Lung Cancer: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. [Internet; siteerattu maaliskuussa 2021] Saatavilla osoitteesta: 

  3. Suomen syöpärekisteri [2017]

  4. American Cancer Society: What Is Lung Cancer? [Internet; siteerattu maaliskuussa 2021]: Saatavilla osoitteesta: 

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot