Telelääketieteen hyödyntämisellä yli 100 miljoonan euron vuosittainen hyöty verenohennuslääkityksen seurannassa

Roche Diagnostics Oy:n ja Elisan selvityksen mukaan telelääketieteen ja digitaalisuuden hyödyntäminen verenohennuslääkityksen INR-omahoidossa voi säästää Suomessa vuosittain yli 100 miljoonan euroa terveydenhuollon kustannuksia. Elisa Etämittaus -palvelun avulla kotona tehtävä lääkityksen vaikutuksen seuranta lisää merkittävästi potilasturvallisuutta ja parantaa hoitoon sitoutumista.

Roche Diagnosticsin ja Elisan toteuttamassa selvityksessä tutkittiin miten telelääketieteen hyödyntäminen verenohennuslääkityksen, varfariinin, seurannassa (INR-omahoito) voi tehostaa potilaiden hoitoprosessia ja säästää kustannuksia. Tulosten perusteella uusi digitaalisuuteen tukeutuva hoitomalli mahdollistaa koko Suomen tasolla jopa yli 100 miljoonan euron arvosta säästöjä laboratorio-, työ- ja matkakustannuksissa. 

Perinteisessä hoitomallissa potilaat antavat säännöllisesti laboratoriossa verinäytteen INR-arvon määrittämiseksi, jonka perusteella varfariinin päivä- ja viikkoannostusta säädetään. Rochen ja Elisan yhteistyömallissa potilaat mittaavat INR-arvonsa digitaalista mittalaitetta hyödyntäen missä vain. 

Mittalaite kytkeytyy langattomasti älypuhelimen Elisa Etämittaus -sovellukseen, joka välittää tulokset tietoturvallisesti hoitohenkilökunnalle ja mahdollistaa tarvittaessa lääkitystason muuttamisen nopeasti. Säännöllisen etämittauksen ansiosta perinteisten laboratoriokäyntien määrää voidaan vähentää merkittävästi. Menettely parantaa myös potilaan sitoutumista hoitoon, sillä säännölliset omamittaukset ja poikkeaviin INR-arvoihin liittyvät taustavaikuttajat lisäävät ymmärrystä myös omien elämäntapojen vaikutuksesta sairauteen.

– Potilaan käyttöön suunnitellun digitaalisen INR-mittalaitteemme avulla lääkityksen tasapainosta saadaan tarkkaa tietoa, jolloin voidaan varmistua oikeasta hoitotasapainosta ja pienentää riskiä saada verenvuoto tai veritulppa. Selvityksemme mukaan tämä on merkittävää hoitoturvallisuuden lisäksi myös yhteiskunnallisesti, sillä omamittauksella tuetun varfariinihoidon kokonaiskustannukset jäävät murto-osaan perinteiseen hoitomalliin tai suorien antikoagulaattilääkkeiden käyttöön verrattuna. Telelääketieteen hyödyntämisen potentiaali on erittäin suuri, toteaa lääkintälaitteita valmistavan Roche Diagnosticsin toimitusjohtaja Timo Niskanen.

– Olemme tutkineet Etämittaus-palvelun käyttöä aiemmin muun muassa astman diagnosoinnissa ja hoidon seurannassa. Kaikissa tapauksissa kotona tehtävien mittausten vaikutus hoitoprosessiin on todettu hyvin positiiviseksi niin terveydenhuollon asiakkaiden kuin hoitohenkilökunnan kannalta. Varfariinihoidossa omahoitomallin edut korostuvat, sillä perinteinen seuranta on vaatinut paljon laboratoriokäyntejä sekä sitonut paljon terveydenhuollon ammattilaisten työaikaa ja ollut siksi kallista toteuttaa. Selvitys vahvistaa käsitystämme siitä, että älykäs telelääketieteen hyödyntäminen voi tuottaa merkittäviä hyötyjä koko suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle, sanoo Elisan terveydenhuoltopalveluista vastaava johtaja Tuomas Mäkynen.

Elisa Etämittaus -palvelun avulla on mahdollista seurata INR-mittausten lisäksi muun muassa astmaa, verenpainetta, ja verensokeria. Uusia mittalaitteita lisätään palveluun jatkuvasti. Mitattu tieto siirtyy mittalaitteelta Bluetoothin välityksellä älypuhelimen sovellukseen, joten potilaan ei tarvitse enää itse kirjata tuloksia. Sovellus myös muistuttaa mittausten tekemisestä sekä tarvittavien lisätietojen keräämisestä. Sovellus välittää tulokset automaattisesti terveydenhuollon ammattilaisten analysoitavaksi.

Selvitys toteutettiin retrospektiivisesti loka-joulukuussa 2016. Suomen varfariininkäyttäjien määrä vuonna 2017 on laskettu Kela-korvausten saajien tilastomääristä hyödyntämällä vuoden 2013 ikäluokka- ja sukupuolikohtaisia jakaumia sekä ennustelukuja potilasmäärän ja väestön kehityksestä. 

Käytetyt lähteet: 

  • Hujanen, Kapiainen, Tuominen, Pekurinen. Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2006. Stakesin työpapereita 3/2008

  • Kapiainen S, Väisänen A, Haula T. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2011. THL Raportti 3/2014

  • KELA. Lääkekorvausten saajat ja reseptitiedot, B01AA03 Varfariini. 9.12.2014

  • Puhakka Jaana. Luento: Varfariinihoidon seurannan vaihtoehtoja. Yleislääkäripäivät 28.- 29.11.2013

  • Tilastokeskus. Väestöennuste 2015-2040

Lisätiedot:

  • Roche Diagnostics Oy, Timo Niskanen, toimitusjohtaja, p. 050 576 0702, timo.niskanen(at)roche.com

  • Elisa Oyj, Tuomas Mäkynen, johtaja, terveydenhuoltopalvelut, p. 044 331 5874, tuomas.makynen(at)elisa.fi

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot