Elecsys® AMH- testi ’Hedelmällisyystesti’

AMH-testi mittaa munasarjoissa jäljellä olevien munasolujen määrää ja kuvaa siten hedelmällisyyttä

 • Hedelmällisen parin raskauden mahdollisuus normaalissa kuukautiskierrossa on keskimäärin 20–25 %. Ehkäisyn lopettamisen jälkeen yli puolet alle 38-vuotiaista naisista on raskaana puolen vuoden sisällä, vuoden kuluttua 80–90 %.

 • Naisen hedelmällisyys alkaa laskea 30 ikävuoden jälkeen.1
     - Jos raskausyritys alkaa 35 - 39 vuotiaana, 30 % naisista ei tule saamaan biologista lasta.
     - Riski jäädä lapsettomaksi on 64 %, jos raskausyritys alkaa vasta 40 - 44 vuoden iässä. 

 • Nykyisin vallitseva suuntaus siirtää lastenhankinta myöhäisempään elämänvaiheeseen lisää merkittävästi naisen riskiä jäädä pysyvästi lapsettomaksi iän myötä alentuvan hedelmällisyyden johdosta.1

 • Toiminnallisen munasolureservin (eli munasarjoissa olevien munasolujen määrän) laskunopeus on myös yksilöllinen, joten alentunut munasolujen määrä on tärkeää todeta mahdollisimman varhain.

 • On ehdotettu, että AMH-pitoisuuden avulla voisi selventää naisen munasolureservin tilanteen ja näin vaikuttaa selkeämmin perheen perustamissuunnitelmiin.2

 • Munasolupakastus ennen munasolujen iän tuomaa hedelmällisyyden laskua parantaa mahdollisuutta saada lapsi omilla sukusoluilla myöhäisemmässä elämänvaiheessa.1

 • AMH:n on osoitettu olevan paras tällä hetkellä käytettävissä olevista munarakkulareservin mittareista.2

 • Elecsys AMH on ensimmäinen täysautomaattinen AMH-laboratoriotesti, joka erottelee selkeästi alentuneen ja normaalin munasolureservin toisistaan.

 • Elecsys AMH-testille on validoitu ikäryhmäkohtaiset viitearvot kliinisen työn avuksi.

 • Elecsys AMH-testi on helppo potilaalle ja antaa tarkkoja tuloksia nopeasti ammattilaisten käyttöön.

 • Testin korrelaatio AFC-kaikukuvaukseen on hyvä.

Viitteet:

 1. Suomen Fertiliteettiyhdistyksen (SFY) ennakoivan munasolupakastuksen työryhmän toimintatapasuositus (https://asiakas.kotisivukone.com/files/sfy.ehdolla.fi/koulutusy hteenvetoja/ennakoiva_munasolupakastus_hyvn_toimintatava n_suositukset.pdf)

 2. Koskela, Tapanainen, Duodecim 2016; 132; 226-32.

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot