Rochen sosiaalisen median kanavien käyttöehdot Suomessa

Rochella on Suomessa kaksi toimivaa yhtiötä: Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy, jotka käyttävät Facebookia (https://www.facebook.com/rochesuomi/ ja https://www.facebook.com/RocheDiabetesCareFI/), Twitteriä (https://twitter.com/RochePharmaFI, https://twitter.com/RocheDiaFI), LinkedIn:ä sekä Roche Suomi YouTubea.

Sosiaalisen median tilien sisältö on tarkoitettu Suomessa asuville henkilöille. Lisäksi Roche-konsernilla on muita sosiaalisen median kanavia.

Rochen sosiaalisten medioiden sivujen sisällöt ovat tarkoitettu yleiseksi terveystiedotukseksi, eikä sisältöä tule miltään osin tulkita yksilölliseksi hoitosuositukseksi tai kannanotoksi mihinkään tiettyyn hoitoon.

Roche valvoo ja moderoi yllämainittujen sosiaalisten kanavien sisältöä Suomessa. Roche ei ole vaikuttanut tai osallistunut sosiaalisen median kommenttien laatimiseen tai toiminut muutoin yhteistyössä sosiaalisen median kanaviin kommentteja kirjoittavien kanssa, pois lukien Rochen kanssa yhteistyössä toimivien asiantuntijoiden kommentit.

Kommenttien kirjoittajat vastaavat itse kaikilta osin aineiston sisällöstä sekä sen lainmukaisuudesta.

Roche ei vastaa muiden kuin Rochen kirjoittamien kommenttien sisällöstä.

Seinällämme voit kommentoida ainoastaan Rochen aloittamia keskusteluja. Sivuilta voidaan poistaa sisältöä, mikäli se on loukkaavaa tai vihamielistä, sisältää asiattomuuksia tai henkilön yksityisyyttä loukkaavaa tietoa, on petollista tai harhaanjohtavaa, rikkoo lainsäädäntöä, käsittelee diagnostista tuotetta tai lääkevalmistetta (Rochen tai muun yrityksen), mahdollista terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamaa vaaratilannetta tai lääkevalmisteen mahdollisia haittavaikutuksia tai sisältää lääketieteellisiä neuvoja tai ei liity aiheeseen. Jos jokin sisältö ei selkeästi kuulu aiheeseen tai on merkityksetöntä sivulle, Rochella on oikeus poistaa se. Moderoimme sivua myös, jos kommentti rikkoo kyseisen sosiaalisen median kanavan sääntöjä.

Sosiaalisen median kanavissa voi olla myös linkkejä kirjoittajien tai kolmansien tahojen ylläpitämille verkkosivuille, joiden sisältöön Roche ei voi vaikuttaa. Roche ei vastaa näiden linkkien tai ulkopuolisten verkkosivujen sisällöstä tai toiminnallisuuksista.

Rochen yhtiöt noudattavat Rochen Code of Conduct -ohjeistusta, kaikkea Suomen ja EU:n soveltuvaa lainsäädäntöä sekä diagnostisia laitteita ja lääketeollisuutta koskevaa sääntelyä. Lääkealaa säätelevät mm. lääkelaki (395/1987) ja Lääketeollisuus ry:n eettiset ohjeet. Diagnostista toimialaa säätelee mm. laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), EU MedTech Code of Ethical Business Practice ja meillä Suomessa myös Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje. Alan sääntelystä johtuen emme voi keskustella tuotteistamme, muiden yrityksen tuotteista, hoidoista tai hoitovaihtoehdoista sosiaalisen median kanavissa. Kysy aina ohjeita lääkäriltä tai apteekista, jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, lääkityksestäsi tai tietystä sairauksestasi. Kysy aina ohjeita lääkäriltäsi, jos sinulla on kysyttävää laboratoriotestituloksista.

Sivuilla esitetyn tiedon hyödyntäminen tapahtuu omalla vastuulla. Roche ei miltään osin vastaa sivuilla esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista.

Varaamme oikeuden poistaa sisältöä myös muilla perusteilla. Kerro meille osoitteessa [email protected], jos poistimme viestisi turhaan tai haluat keskustella sen sisällöstä.

Potilasturvallisuus ja haittavaikutuksista ilmoittaminen
Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 010 554 500

Lääkeinformaatiopalvelu terveydenhuollon ammattilaisille
Sähköposti: [email protected]

Diagnostiikan maksuton tukipalvelu ja vaaratilanteista ilmoittaminen
Puhelin: 0800-1-55655
[email protected]

Tietosuoja
Tietosuojaperiaatteemme: https://www.roche.fi/fi/Tietosuoja.html

 

 

 

 

4.12.2020

MC-FI-00296
M-FI-00001043