Yksilöity terveydenhoito


Johtuen potilaan ja sairauden yksilöllisistä ominaisuuksista ei sama lääke aina vaikuta identtisen diagnoosin saaneilla potilailla samalla tavalla. Yksilöidyn terveydenhoidon tavoitteena on tarjota potilaalle juuri hänelle todennäköisimmin tehoava hoito oikeaan aikaan.  Roche on jo vuosia nojannut lääkkeiden ja diagnostisten testien kehityksessä yksilöllisen terveydenhoidon periaatteeseen. Tämä strategia on tuottanut tuloksia. Roche on kehittänyt syövän hoitoon lääkkeitä, joihin liittyy diagnostinen testi. Näin pystytään lisäämään oikean hoitovalinnan todennäköisyyttä.

Yksilöity terveydenhoito uudistaa terveydenhuoltojärjestelmää ja tekee siitä tehokkaamman. Tietämällä jo ennen hoidon aloitusta siitä mikä lääke toimii todennäköisemmin vakavasti sairaalle potilaalle, parannetaan hoitotuloksia, mutta myös kohdennetaan yhteiskunnan resursseja paremmin.

Vaikka olemmekin yksilöityjen hoitojen kehittämisen edelläkävijä, on työtä uusien hoitojen kehittämisessä vaikeisiin sairauksiin jäljellä. Haluamme yhä paremmin oppia ymmärtämään, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat sairauksien syntyyn ja millaisia alaryhmiä sairauksissa on. Tämä tieto auttaa meitä kehittämään yhä yksilöllisempiä lääkkeitä ja tuomaan potilaille lisää aikaa.