Sisällöstä vastaa Roche Oy

Yksilöity terveydenhoito


Johtuen potilaan ja sairauden yksilöllisistä ominaisuuksista, ei sama lääke aina vaikuta identtisen diagnoosin saaneilla potilailla samalla tavalla. Yksilöidyn terveydenhoidon tavoitteena on tarjota potilaalle juuri hänelle todennäköisimmin tehoava hoito oikeaan aikaan. Yksilöllisen terveydenhuollon edistäminen on jo vuosia ohjannut Rochen lääkkeiden ja diagnostisten ratkaisujen kehittämistä.  Pyrimme lisäksi tarkastelemaan potilaan hoitopolkua kokonaisuutena ja tarjoamaan ratkaisuja sen eri vaiheisiin.

Yksilöity terveydenhoito uudistaa terveydenhuoltojärjestelmää ja tekee siitä tehokkaamman. Tietämällä jo ennen hoidon aloittamista siitä mikä lääke toimii todennäköisemmin vakavasti sairaalle potilaalle, parannetaan hoitotuloksia, mutta myös kohdennetaan yhteiskunnan resursseja paremmin.

Vaikka olemmekin yksilöityjen hoitojen kehittämisen edelläkävijä, on työtä uusien hoitojen kehittämisessä vaikeisiin sairauksiin jäljellä. Haluamme yhä paremmin oppia ymmärtämään, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat sairauksien syntyyn ja millaisia alaryhmiä sairauksissa on. Tämä tieto auttaa meitä kehittämään yhä yksilöllisempiä lääkkeitä ja tuomaan potilaille lisää aikaa.