Uutiset

Espoo, 21.09.2017

Uusia tuloksia syövän immunoterapian biomarkkeri-tutkimuksessa

Roche on ottanut edistysaskeleita uuden sukupolven biomarkkeri-tutkimuksen saralla. Tutkimuksen taustalla on pyrkimys kehittää syövän yksilöityä immunoterapiahoitoa. Roche julkisti Euroopan syöpälääkäreiden kokouksessa (European Society for Medical Oncology Congress, ESMO) syyskuussa 2017 alustavia tuloksia uudesta, verinäytteitä hyödyntävästä tutkimusmenetelmästä, joka on kehitetty yhteistyössä Foundation Medicine -yhtiön kanssa.

Tällä hetkellä tutkitaan useita syöpäkasvainten biomarkkereita, kuten kasvaimen immunovasteeseen liittyvien geenien ilmentämistä ja kasvaimen mutaatiotaakkaa (tumour mutational burden, TMB). ESMO:ssa julkaistut tulokset osoittivat ensimmäistä kertaa, että verinäytteistä voidaan mitata tarkasti ja luotettavasti TMB-arvoja. Korkeaa kasvaimen mutaatiotaakkaa pidetään yhtenä merkittävänä ennustetekijänä immunoterapioiden hyödylle syöpäpotilaalla. Kaksi jatkotutkimusta on suunnitteilla, joiden avulla pyritään arvioimaan kliinisesti Rochen uutta verinäytteisiin perustuvaa diagnostiikkaa atetsolitsumabin ▼ ja alektinibin ▼ hyödyntämisessä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla.

Lisätietoja aiheesta: https://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2017-09-08.htm

 

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

 

FI/TCN/1709/0012