Uutiset

Espoo, 20.03.2016

Tyvisolusyövän hoitoon tarkoitettu Erivedge® ▼ (vismodegibi) on hyväksytty rajoitetusti peruskorvattavaksi (40 %) 1.4.2016 alkaen

Lääkkeiden hintalautakunta on myöntänyt suun kautta annosteltavalle Erivedgelle (vismodegibi) rajoitetun peruskorvattavuuden (40 %) aikuisten oireisen etäpesäkkeisen tyvisolusyövän ja paikallisesti levinneen tyvisolusyövän, jota ei voida hoitaa leikkauksella eikä sädehoidolla, hoidossa. Kyseisiä tyvisolusyövän muotoja sairastavat potilaat ovat aikaisemmin olleet muun hoidon ulottumattomissa.2Erivedgen rajoitettu peruskorvattavuus astuu voimaan 1.4.2016.1

 

Tietoa tyvisolusyövästä

Ihon tyvisolusyöpä (basaliooma) syntyy orvaskeden tyvisolujen liiallisen jakautumisen seurauksena.2  Vuosittain Suomessa tilastoidaan 6 000 – 10 000 uutta tyvisolusyöpätapausta ja se on Suomen yleisin syöpä.3 Tulevaisuudessa tyvisolusyövät tulevat todennäköisesti edelleen yleistymään, mikä johtuu väestön ikääntymisestä ja ihmisten muuttuneesta aurinkokäyttäytymisestä. Hoitamattomana tyvisolusyöpä kasvaa ajan kuluessa. Se ei lähetä yleensä etäpesäkkeitä. Pään, kasvojen ja kaulan alueella paikallisesti edenneet tyvisolusyöpäkasvaimet voivat olla vaikeasti hoidettavia ja aiheuttaa vakavia seurauksia. Paikallisesti edenneet tyvisolusyöpäkasvaimet ovat kuitenkin harvinaisia. Tyvisolusyövän yleisin hoito on kirurginen.2

 

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro –diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito. 

 

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

FI/ROCH/1603/0026

 

Lehdistötiedustelut:

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin: +358 40 5932127
sähköposti: [email protected]

Viitteet:

1.      KELA,  http://www.kela.fi/ajankohtaista-yhteistyokumppanit/-/asset_publisher/WQHcJ3JiaK7b/content/vismodegibi-erivedge-1-4-2016-alkaen

2.      Kalliokoski, Annika.  Uutta lääkkeistä: Vismodegibi. Sic! Lääketietoa Fimeasta 4/2014.

3.      Hannuksela, Matti. Tyvisolusyöpä, basaliooma (Carcinoma basocellulare). Duodecim 29.10.2012