Uutiset

Espoo, 15.02.2018

Tutkimusjulkistus: Atetsolitsumabi ▼ ja bevasitsumabi vähensivät taudin pahenemisen tai kuoleman riskiä levinneen munuaissyövän ensivaiheen hoidossa

Roche on julkistanut vaiheen III IMmotion151-tutkimuksen tuloksia 2018 Genitourinary Cancers Symposium -kongressissa San Franciscossa. IMmotion151-tutkimuksessa levinneen tai metastasoituneen PD-L1 positiivisen munuaissyövän ensilinjan hoitona käytettiin atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmää. Yhdistelmähoito vähensi taudin etenemisen riskiä (progression-free survival, PFS) 26 % sunitinibilla hoidettuihin potilaisiin verrattuna (mediaani PFS [mPFS]: 11.2 vs. 7.7 kuukautta; HR=0.74; 95% CI 0.57, 0.96; p=0.02).

Atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmän turvallisuus oli yhdenmukainen yksittäisten lääkkeiden tunnetun turvallisuusprofiilin ja vaiheen II IMmotion150-tutkimuksen kanssa. Atetsolitsumabia ja bevasitsumabia  saaneilla potilailla vakavien ja hengenvaarallisten haittatapahtumien määrä oli pienempi (40 %) kuin sunitinibia saaneilla potilailla (54 %).

Ennaltamääritellyssä PD-L1-positiivisten potilaiden alaryhmäanalyysissä havaittiin, että taudin etenemisenriski väheni atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmähoitoa saaneilla sunitinibiin verrattuna. Potilaiden raportoimat omat kokemukset (PRO, patient-reported outcome) osoittivat, että taudin oireiden paheneminen päivittäistä elämää häiritseväksi viivästyi merkittävästi.

”IMmotion151 on toinen vaiheen III tutkimus, jonka tulokset atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmästä ovat positiivisia”, toteaa Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. ”Tutkimuksessa atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmä pienensi taudin pahenemisen tai kuoleman riskiä levinneen munuaissyövän potilailla ja siirsi myöhäisemmäksi ajankohtaa, jolloin taudin oireet alkavat häiritä potilaan päivittäistä elämää.”

 

IMmotion151 tutkimus lyhyesti

IMmotion151 on vaiheen III satunnaistettu avoin monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on arvioida atetsolitsumabin ja bevasitsumabin tehoa ja turvallisuutta verrattuna sunitinibiin henkilöillä, joilla on leikkaukseen soveltumaton levinnyt munuaissyöpä. Tutkimukseen osallistui 915 potilasta.


Munuaissyöpä lyhyesti

 

Munuaissyöpä on yksi maailman yleisimmistä syövistä, ja se aiheuttaa vuosittain yli 140 000 kuolemaa maailmanlaajuisesti.1Suomessa todetaan vuosittain noin 900 uutta munuaissyöpää2. Tyypillisesti munuaisessa on yksi kasvain, mutta harvoissa tapauksissa kasvaimia saattaa olla useampia toisessa tai molemmissa munuaisissa.3 Vaikka munuaissyövän hoito on edistynyt viime aikoina, sen hoitomuodot ovat edelleen rajalliset.

 

Tietoja atetsolitsumabista

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

 

Tietoja bevasitsumabistasta

Bevasitsumabi on anti-VEGF-estäjä. VEGF (verisuonen endoteelin kasvutekijä) on proteiini, joka stimuloi verisuonten muodostumista ja ylläpitoa ja jonka on osoitettu toimivan keskeisessä osassa munuaissolukarsinooman kehityksessä. Munuaisen syöpäkasvaimissa on erittäin paljon verisuonia, ja niissä on myös korkea VEGF-pitoisuus³.

 

Roche

Roche on yli 50 vuoden ajan kehittänyt lääkkeitä, jotka uudistavat syövänhoitoa. Kehitysohjelmamme tavoitteena on kokonaisvaltaisella tavalla pyrkiä auttamaan elimistöä palauttamaan luontainen puolustuskyky syöpää vastaan ja siten parantaa potilaiden hoitotuloksia.

 

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

 

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

 

Lehdistötiedustelut
Roche Oy
Public Policy Manager
Sofia Suvila
Puhelin: +358 44 3071216
sähköposti: [email protected]

 

FI/ROCH/1802/0024


Viitteet

1. Maailman terveysjärjestö. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx (12.2.2018).
2. Syöpäjärjestöt: Munuaissyöpä. https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/munuaissyopa/ (12.2.2018)
3. Rini, BI et al. Vascular Endothelial Growth Factor Targeted Therapy in Renal Cell Carcinoma: Current Status and Future Directions. Clin Cancer Res 2007; 13: 1098–106.