Uutiset

Espoo, 05.10.2022

Sydänsairauksien etäseurannalla vaikuttavampaa hoitoa ja säästöjä terveydenhuoltoon

Roche ja suomalainen Medixine yhteistyöhön
 

Roche ja Medixine tuovat markkinoille uudenlaisen etäseurantapalvelun sydänsairauksien hoitoon ja seurantaan. Palvelun avulla sydämen vajaatoimintaa sairastavia potilaita voidaan hoitaa luotettavasti etämittausten ja automaattisen seurannan avulla. Ratkaisu vähentää sairaalapäivien määrää, keventää terveydenhuollon henkilöstön työkuormaa ja parantaa hoitokokemusta osallistamalla potilaat ennakoivaan kuntoutukseen ja hoitoon.

Sydämen vajaatoimintaa sairastaa 1–2 % väestöstä, ja 70 vuotta täyttäneistä jopa joka kymmenes. Sen hoito ja seuranta vaativat paljon sekä terveydenhuollolta että potilaalta itseltään. Varsinkin edenneessä sairaudessa potilaan arjessa on toistuvasti tilanteita, joissa kaivataan ammattilaisten neuvoja ja apua. Perinteisessä mallissa tämä hoidetaan terveyskeskus- ja sairaalakäynnein. Tietyt elämäntapamuutokset ja määrätyn lääkehoidon noudattaminen ovat tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta, mutta jäävät helposti vajavaisiksi ilman tukea ja seurantaa.

Kasvavaa hoitotaakkaa helpottamaan Roche ja Medixine tuovat markkinoille uudenlaisen etäseurantapalvelun. Palvelun odotetaan vähentävän terveydenhuollon kuormitusta, tuovan merkittäviä kustannussäästöjä sekä parantavan sydänpotilaiden hoidon laatua. Etäseurantapalvelu on suunniteltu erityisesti sairaaloiden ja hyvinvointialueiden käyttöön, ja sitä pilotoidaan loppuvuoden aikana TYKSissä sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Etäseurannalla turvallista ja laadukasta hoitoa

Rochen ja Medixinen yhteistyö lähti halusta tarjota suomalaiselle terveydenhuollon kentälle vaikuttavia, asiakaslähtöisiä ratkaisuja, jotka parantavat potilaiden hyvinvointia ja ammattilaisten tyytyväisyyttä.

Uudessa etäseurantapalvelussa potilas mittaa säännöllisesti kotoaan käsin esimerkiksi verenpainetta ja painoa. Niistä saatava data siirtyy automaattisesti ammattilaisten analysoitavaksi ja tueksi päätöksentekoon. Lisäksi potilas voi vastata sähköisiin kyselyihin, jotka antavat laadullista tietoa hoitoon ja interventioihin. Tarvittaessa potilas ja ammattilainen voivat olla yhteydessä alustan kautta turvallisen chatin, viestien tai videopuhelun välityksellä.

”Roche haluaa aina tarjota laadukasta ja turvallista palvelua potilaille ja olla kehityksen kärjessä. Medixinen kehittämä digitaalinen alusta etäseurantaan on CE-merkitty lääkinnällinen laite1, joka on sekä potilaille että terveydenhuollon ammattilaisille helppo käyttää. Medixine Suite on helposti räätälöitävissä tarpeisiimme ja myös skaalattavissa uusiin sairauksien hallintaan”, kertoo Roche Diagnostics Oy:n toimitusjohtaja Matheus Vieira.

Etäseurannan avulla voidaan parhaimmillaan tarjota ammattilaiselle kokonaiskuva potilaan tilanteesta. Alusta yhdistää tiedot potilaan päivittäisestä toiminnasta, laboratoriotesteistä ja lääkityksestä. Se voidaan myös integroida muihin terveydenhuollon järjestelmiin, jolloin hyödyt kasvavat entisestään.

”Rochen ja Medixinen kumppanuus on loistava esimerkki yhteistyöstä suuren kansainvälisen yrityksen ja pienen suomalaisen korkean teknologian yrityksen välillä. Roche kehittää Medixinen teknologiaa hyväksikäyttäen sairauskohtaisia moduuleita, jotka madaltavat kynnystä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon”, kertoo Medixinen hallituksen puheenjohtaja Tapio Jokinen.

”Asiakkaamme ovat saaneet kiistattomia hyötyjä etäseurannasta kroonisten sairauksien hoidossa. Ennaltaehkäisevä seuranta ja nopea vuorovaikutus ammattilaisen ja potilaan välillä vähentävät tarpeettomia käyntejä sairaalassa tai päivystyksessä. Etäseurannan ja automaattisen tiedonsiirron ansiosta ammattilainen voi keskittyä niihin potilaisiin, jotka kulloinkin vaativat huomiota. Näin hoitohenkilökunnan aikaa vapautuu rutiinityöstä muihin tehtäviin”, kertoo Medixinen toimitusjohtaja Lasse Rousi.

Sairaalakäyntien määrä väheni puoleen pilotissa

Etäseurannan vaikuttavuutta mitattiin vastikään Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä (Essote) vuonna 2021, jossa Rochen ja Essoten toteuttamaan kliiniseen pilottiin osallistui 50 potilasta. Osallistujat kuuluivat ryhmään, jossa riski taudin pahenemiseen oli suurin.

Hankkeen tulokset puhuvat etäseurannan monipuolisten hyötyjen puolesta:

  • Sydämen vajaatoimintapotilaiden sairaalakäyntien määrä väheni 51 %
  • Ensiapukäyntien määrä väheni 47 %
  • Potilaiden kokemus asiakaslähtöisyydestä ja yhteistoiminnasta hoitohenkilökunnan kanssa parani hankkeen aikana
  • Potilaiden mielenterveys koheni. Potilaille tehdyn masennusmittauksen (PHQ2) arvo laski keskimäärin 0,88:sta 0,33:een. 
  • Kokonaissäästö hoitokustannuksissa (palvelun aloituskustannus mukaan lukien) oli 36 %.
     

Etäseurannan tuoma sairaalapäivien vähennys tuo merkittävää kustannussäästöä koko yhteiskunnan tasolla, sillä sydämen vajaatoiminta on yksi suurimpia kustannuksia aiheuttavista sairauksista – ja sen hoitokustannuksista jopa kolme neljäsosaa koostuu sairaalahoidosta2.

 

1 Medixine on ISO 13485 -sertifioitu yritys. Medixine Suite 9.0 potilaan etäseurantaan käytettynä on CE-merkitty luokan IIa lääkinnällinen laite (MDR, EU Medical Device Regulation (2017/745))
2 Sydämen vajaatoiminta: Käypä hoito -suositus, 2017.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

 

Roche Diagnostics Oy

Matheus Vieira, CEO
[email protected]
+358 50 305 9002
 

Medixine Oy
Lasse Rousi, CEO
[email protected]
+358 40 184 5793

 

Medixine Oy on etähoitoon keskittynyt terveysteknologiayritys, jonka kehittämä digitaalinen alusta Medixine Suite auttaa terveydenhuollon ammattilaisia keskittymään potilastyöhön entistä paremmin. Kotimaisen, vuonna 2000 perustetun Medixinen ohjelmisto on käytössä kuudessa maassa, ja sitä käyttävät muun muassa NHS, Linde, Nestlé Health Science, YTHS ja A-klinikka. Medixine Suite -alusta kattaa potilaan etäseurannan, potilaiden automaattisen seulonnan, videovastaanotot ja turvallisen viestinnän, ja sitä voi käyttää minkä tahansa sairauden tai terveydentilan hoitoon ja seurantaan. Lisätietoja: medixine.fi.

 

 

MC-FI-01339