Uutiset

Espoo, 16.01.2018

Rochen Suuressa Läheis-illassa keskusteltiin vakavan sairauden kohtaamisesta läheisen näkökulmasta

Yhteiskunnallista keskustelua vakavista sairauksista käydään usein järjestelmälähtöisesti tai potilaan näkökulmasta. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin huomioida myös vakavasti sairastuneen potilaan läheiset ja omaiset. Sairauden mukanaan tuomalla elämänmuutoksella voi olla kauaskantoisia seurauksia esimerkiksi läheisten jaksamiseen, terveyteen ja työssäkäyntiin.

Rochen Suuri Läheis-ilta 15.1.2018

Rochen Suuressa Läheis-illassa keskusteltiin 15.1.2018 Vanhalla Ylioppilastalolla läheisten roolista.  Uutisankkuri Kirsi Alm-Siiran luotsaamassa keskustelussa rintasyövän selättänyt työmarkkinajohtaja Ann Selin kertoi yhdessä ystävänsä Maria Jungnerin kanssa läheisten tuen merkityksesta. Toimittaja Kaj Kunnas jakoi kokemuksiaan oman vaimonsa syövästä. Lisäksi näyttelijä Nicke Lignell puhui vakavien sairauksien kohtaamisesta ystäväpiirissä. Tilaisuudessa esitettiin myös puhujien ja yleisön toivomia kappaleita, jotka ovat antaneet voimaa vaikeuksien keskellä.

”Rochelle on tärkeää keskustella monipuolisesti vakavien sairauksien kohtaamisesta. Sen lisäksi, että haluamme herättää yhteiskunnallista keskustelua tasa-arvoisesta terveydenhuollosta, haluamme tuoda esiin vakavien sairauksien inhimillisen puolen. Jokainen sairastuminen on tragedia potilaalle ja hänen lähipiirilleen. Kehittämällä uusia ja entistä tehokkaampia lääkehoitoja Roche haluaa antaa potilaille ja heidän läheisilleen lisää aikaa”, kertoo Roche Oy:n toimitusjohtaja Maturin Tchoumi.

Roche haluaa herättää keskustelua vakavien sairauksien hoidosta Suomessa

Sveitsiläinen lääkeyhtiö Roche on maailman johtavia lääkehoitojen kehittäjiä ja panostaa vahvasti innovaatio- ja tutkimustoimintaan. Vuonna 2016 Roche investoi 9,2 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, enemmän kuin mikään muu terveysalan yritys. Roche on sitoutunut myös jatkossa lääkekehitykseen, joka tuo toivoa yhä uusille potilasryhmille esimerkiksi neurosairauksissa.

”Yhtiömme tavoitteena on, että Rochen lääkkeet auttavat yhä useampia potilaita viettämään tavallista elämää vakavasta sairaudesta huolimatta. Tämä heijastuu positiivisesti niin potilaiden lähipiiriin, kuin koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Toivomme avointa dialogia, jossa kuunnellaan potilaiden, läheisten ja potilasjärjestöjen näkemyksiä. Keskustelua tulisi käydä eri ryhmien tarpeista, yksilöidystä terveydenhuollosta sekä lääkehoitojen saatavuudesta,” summaa Tchoumi.

 

Lehdistötiedustelut
Roche Oy
Public Policy Manager
Sofia Suvila
Puhelin: +358 44 3071216
sähköposti: [email protected]

 

FI/ROCH/1801/0004