Uutiset

Espoo, 03.09.2019

Rochen atetsolitsumabin ▼ (Tecentriq) ja solunsalpaajahoidon yhdistelmälle myyntilupa EU:ssa kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoon

Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan Rochen atetsolitsumabin ja solunsalpaajan yhdistelmälle aikuisten paikallisesti levinneen tai metastasoituneen kolmoisnegatiivisen rintasyövän (TNBC) ensilinjan hoitoon.

Myyntilupa perustuu IMpassion130-tutkimukseen, joka on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen III monikeskustutkimus. Tutkimuksessa atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä pienensi merkitsevästi sairauden etenemisen tai kuoleman riskiä (etenemättömyysaika, PFS) ja pidensi elinaikaa (kokonaiselossaolo, OS) pelkkään solunsalpaajahoitoon verrattuna. Kokonaiselossaolon pidennys todettiin PD-L1-positiivisilla potilailla.

Atetsolitsumabi lyhyesti

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja elimistön immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon ainoana hoitona tai yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche ja immunoterapia

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon.  Roche on kehittänyt syöpälääkkeitä yli 50 vuoden ajan. Investoimme vahvasti tutkimukseen ja tavoitteenamme on löytää innovatiivisia hoitovaihtoehtoja, jotka auttavat kehon omaa immuunijärjestelmää taistelemaan syöpiä vastaan. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa:

www.roche.fi, www.roche.com

Lehdistötiedustelut

Roche Oy
Communications and Public Policy Manager
Sofia Suvila
Puhelin: +358 44 3071216
sähköposti: [email protected]

FI/TCN/1908/0085