Uutiset

Espoo, 15.05.2017

Rochelta päivitettyjä tutkimustuloksia atetsolitsumabista virtsarakon syövän hoidossa

Roche julkisti päivitettyjä tuloksia faasin III IMvigor211- tutkimuksesta, jossa arvioitiin atetsolitsumabia paikallisesti levinneen tai metastoituneen virtsarakon syövän hoidossa potilailla, joiden sairaus oli edennyt sisplatiinipohjaisen kemoterapiahoidon aikana tai sen jälkeen. Tutkimuksessa ei saavutettu ensisijaista päätetapahtumaa, joka oli atetsolitsumabihoitoa saaneiden potilaiden kokonaisselossaolo verrattuna kemoterapiahoitoon.  Atetsolitsumabin turvallisuusprofiili oli yhtenevä aiemmissa tutkimuksissa havaitun kanssa.

”Vaikka nämä tutkimustulokset eivät ole odotetun mukaisia, Roche on edelleen sitoutunut auttamaan edennyttä virtsarakon syöpää sairastavia potilaita ja tulee keskustelemaan tutkimustuloksista lääkeviranomaisten kanssa”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

IMvigor211-tutkimuksessa atetsolitsumabilla hoidettujen potilaiden hoitotulokset olivat pääosin samankaltaisia kuin IMvigor210-tutkimuksessa samalla potilasryhmällä.   IMvigor211-tutkimuksen koko tietoaineisto tullaan analysoimaan tarkasti, jotta tutkimustulosten merkitys voidaan paremmin ymmärtää. Analyysissä pyritään löytämään vastaus myös sille, miksi kemotarapialla hoidettujen potilaiden hoitotulokset olivat ennakoitua parempia. IMvigor211-tutkimuksen kaikki tulokset tullaan julkaisemaan myöhemmin vuoden 2017 aikana.

 

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.


FI/ROCH/1705/0086

Lisätietoja:

www.roche.fi

www.roche.com

 

Lehdistötiedustelut:
Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin: +358 40 5932127
sähköposti: [email protected]