Uutiset

Espoo, 07.09.2017

Roche valittu vastuullisimmaksi terveydenhuoltoalan yhtiöksi globaalissa vertailussa

Roche on valittu vastuullisimmaksi terveydenhuoltoyhtiöksi arvostetussa kestävän kehityksen Dow Jones -vertailussa (DJSI). Roche on valittu vastuullisimmaksi yritykseksi jo yhdeksänä peräkkaisenä vuonna lääketeollisuuden, bioteknologian ja biotieteiden sektorilla. Dow Jones arviointi perustuu laaja-alaiseen tarkasteluun, jossa huomioidaan yhtiön toiminnan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

Rochen menestys kestävän kehityksen vertailussa perustuu kattavaan vastuullisuusstrategiaan, joka ohjaa yhtiön kaikkea liiketoimintaa sekä toimintakulttuuria. Tämän vuoden Dow Jones vertailussa Roche sai erityistä kiitosta terveydenhuollon kustannusten hillitsemisestä, vastuullisesta markkinoinnista sekä ilmastostrategiastaan.
 

Vastuullisuus ohjaa kaikkea liiketoimintaa

”Olemme hyvin ylpeitä siitä, että ponnistelumme vastuullisuuden eteen saavat tunnustusta” sanoo Roche Finlandin uusi toimitusjohtaja Maturin Tchoumi. ”Vastuullisuus on ollut yli 120 vuotta Rochen toiminnan ytimessä. Noudatamme kokonaisvaltaista periaatetta kestävän kehityksen edistämiseksi. Jatkuvan tuotekehityksen rinnalla panostamme sosiaalisen vastuun, ympäristönsuojelun, kestävän tuotantoketjun ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen.”

Yksi Rochen vastuullisuustoiminnan tärkeimpiä osa-alueita on kattavan terveydenhuollon edistäminen globaalisti. Tämä päämäärä on yhteneväinen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Roche on sitoutunut edistämään liiketoimintansa kautta YK:n tavoitteita, erityisenä painopisteenä on YK- tavoitteiden kolmas kohta, jonka tähtäimenä on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikille.

 

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

 

Lisätietoja:

Roche Oy
Public Policy Manager
Sofia Suvila
Puhelin: +358 44 3071216
sähköposti: [email protected]

 

FI/ROCH/1709/0142