Uutiset

Espoo, 11.06.2021

Roche Oy julkisti terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden yhteistyöhön liittyvät taloudelliset etuudet vuodelta 2020

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Roche Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Vuonna 2020 Roche Oy maksoi Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille taloudellisia etuuksia yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa, mikä edusti 23 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna.  

Terveydenhuollon ammattilaisten osuus kokonaissummasta on noin 345 000 euroa ja terveydenhuollon organisaatioiden osuus noin 250 000 euroa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus kokonaissummasta on noin 1,5 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 0,1 miljoonan euron lisäystä edelliseen vuoteen ja merkittävää, yli 71% osuutta etuuksien kokonaissummasta.

Terveydenhuollon ammattilaisia, jotka saivat vuonna 2020 etuuksia Rochelta, oli 275. Näistä 172 eli 63 prosenttia antoi suostumuksensa tietojen julkistamiselle. Terveydenhuollon organisaatioita, joille Roche Oy maksoi taloudellisia etuuksia vuoden 2020 aikana, oli 46.

Terveydenhuollon ammattilaisten julkistettavat etuudet koostuvat esimerkiksi luennoitsija- ja asiantuntijapalkkioista sekä koulutuskustannuksista. Terveydenhuollon organisaatioiden etuudet koostuivat pääosin tutkimus- ja koulutusapurahoista. Tutkimuksen ja tuotekehityksen etuuksiin sisältyy tutkimuskeskuksissa syntyviä kuluja sekä tutkijoiden omille tutkimuksille myönnettyjä apurahoja.

 

Roche on yksi eniten tutkimuksia Suomessa tekevistä lääkeyrityksistä

“Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöstä hyötyvät suomalainen terveydenhuolto ja potilaat”, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi toteaa.

Roche Oy on jälleen yksi eniten tutkimuksiin investoivia lääkeyrityksiä myös Suomessa. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit tuottavat uutta lääketieteellistä tietoa ja luovat työpaikkoja tutkimushenkilökunnalle. Perinteisen lääkekehityksen ja kliinisen lääketutkimuksen lisäksi kartutetaan myös tietoa lääkehoitojen vaikuttavuudesta.

“Avoin ja läpinäkyvä yhteistyö lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden välillä edistää potilaan hoitoa, kun terveydenhoidon ammattilaisten käytössä on viimeisin tutkimustieto”, Linnankivi summaa.   

Roche Oy:n maksamien taloudellisten etuuksien tarkemmat tiedot löytyvät julkistusraportista internetsivuilta osoitteesta https://www.roche.fi/fi/yhteistyoe/yhteistyoe-terveydenhuollon-ammattilaisten-kanssa.html

Sivuilta löytyy myös muistio, jossa esitellään julkistamisessa käytetyt menetelmät. Lisätietoja julkistamisesta löytyy EFPIA:n sivuilta http://transparency.efpia.eu sekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta http://www.laaketeollisuus.fi.

 

Roche 

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan sairauksia ja ihmisten elämänlaatua. Lääkealan ja diagnostiikan vahvuudet sekä kasvava osaamisemme terveysdatan hyödyntämisessä auttavat meitä yksilöllisen terveydenhuollon toteuttamisessa. Teemme työtä terveydenhuoltoalan kumppaneidemme kanssa, jotta jokainen saa parasta mahdollista hoitoa.

 

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, infektiosairauksien, silmäsairauksien ja neurologisten sairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa sekä yksi edelläkävijöistä diabeteksen hoidossa. Viime vuosina olemme lisäksi panostaneet genomiprofilointiin ja tosielämän tiedon kumppanuuksiin, minkä johdosta olemme yksi johtavista lääketieteellisen tiedon hyödyntäjistä.

 

Lehdistötiedustelut

Jussi Heinonkoski

Communications and Public Policy Manager

Roche Oy

Puhelin: +358 50 471 2010

Sähköposti: [email protected]

 

M-FI-00001921