Uutiset

Espoo, 08.02.2019

Roche on liittynyt maailman hemofiliajärjestön (World Federation of Hemophilia) humanitaariseen avustusohjelmaan

 

  • Emisitsumabi(Hemlibra®) -lahjoitus tarjoaa viiden vuoden aikajaksolla ennaltaehkäisevää hoitoa jopa 1 000 A-hemofiliaa sairastavalle maissa, joissa hoitoon pääseminen on vaikeaa tai mahdotonta
  • Lahjoitus lisää maailman hemofiliajärjestön avustusohjelman kautta lääkehoitoa saavien A-hemofiliapotilaiden määrää merkittävästi

 

Roche ilmoitti liittyneensä maailman hemofiliajärjestön (World Federation of Hemophilia, WFH)

humanitaariseen avustusohjelmaan, joka on uraauurtava aloite perinnöllisiä verenvuototauteja

sairastavien saattamiseksi hoidon piiriin kehittyvissä maissa. Rochen sitoutuminen WFH:n ohjelmaan

muodostuu A-hemofilian hoidossa käytettävästä emisitsumabilääkkeen lahjoituksesta sekä

rahoituksesta ohjelman puitteissa tarjottavaan koulutukseen.

 

Lahjoitus tarjoaa ennaltaehkäisevää lääkehoitoa jopa 1 000 A-hemofiliapotilaalle

kehittyvissä maissa viiden vuoden ajan, keskittyen niihin potilaisiin, jotka tarvitsevat hoitoa

eniten. Näihin kuuluvat mm. kaikenikäiset potilaat, joilla on hyytymistekijä VIII vasta-aineita sekä

lapsipotilaat ilman hyytymistekijä VIII vasta-aineita. Pääsy ennaltaehkäisevään hoitoon on kehitysmaissa

erityisen rajallista, koska olemassa olevat resurssit kohdistuvat hätätilanteisiin ja akuutteihin

verenvuotoihin. [1, 2] Tällä hetkellä WFH:n humanitaarinen ohjelma tarjoaa ennaltaehkäisevää hoitoa noin

1 500 A-hemofiliapotilaalle.

 

”Kiitos Rochen lahjoituksen, merkittävästi isompi määrä hemofiliapotilailta voi päästä osaksi

ennaltaehkäisevää hoitoa WFH:n humanitaarisen ohjelman kautta. On tärkeää, että lahjoitus

mahdollistaa myös hoitovaihtoehdon potilaille, joilla on hyytymistekijä VIII vasta-aineita, sillä heille on

aiemmin ollut tarjolla rajoitettua hoitoa tai ei hoitoa lainkaan,” toteaa Alain Weill, WFH:n

presidentti. ”Ennaltaehkäisevään hoitoon pääsy voi muuttaa tilannetta merkittävästi maissa, joissa

A-hemofilia on vielä alidiagnosoitu ja alihoidettu.”

 

Suurin osa hemofiliaa kehitysmaissa sairastavista ei saa lainkaan hoitoa tai saa puutteellista hoitoa, mikä

vaikuttaa heidän terveyteen, elämänlaatuun ja elinajanodotteeseen merkittävästi. Vakavasta hemofiliasta

kärsivät lapsipotilaat eivät usein selviä aikuisuuteen niissä maissa, joissa pääsyä hoitoon ei ole. [3]

 

”Olemme ylpeitä liittyessämme WFH:n humanitaariseen ohjelmaan, joka on aloitteena merkkipaalu

pyrkimyksissä parantaa sekä kehitysmaissa asuvien perinnöllisten verenvuototautipotilaiden hoitoon

pääsyä että itse hoitoa,” sanoo Bill Anderson, Roche Pharmaceuticalsin toimitusjohtaja.

”Kumppanuutemme WFH:n kanssa heijastaa sitoutumistamme hemofilia-yhteisöön ja tukeamme

nopeaan, laajaan sekä kestävään emisitsumabilääkkeen saatavuuteen A-hemofiliapotilaille, jotka

saattavat hyötyä tästä hoitovaihtoehdosta.”

 

Lue lisää WFH:sta ja sen humanitaarisesta ohjelmasta osoitteessa

https://www.wfh.org/en/humanitarian-aid-program.

 

A-hemofilia lyhyesti

A-hemofilia on perinnöllinen, vakava verenvuotohäiriö, jossa potilaan veri ei hyydy normaalisti. Tämä johtaa hallitsemattomiin, usein itsestään tapahtuviin verenvuotoihin. A-hemofiliaa sairastaa Suomessa arviolta noin 400 henkilöä ja uusia tautitapauksia todetaan vuosittain noin viisi [4]. A-hemofiliaa sairastavalla ei ole tarpeeksi tai lainkaan hyytymistekijä VIII:ksi kutsuttua hyytymisproteiinia.

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

 

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

 

Lehdistötiedustelut

Roche Oy
Communications and Public Policy Manager
Jussi Heinonkoski
Puhelin: +358 50 471 2010
Sähköposti: [email protected]

FI/ROCH/1902/0015

 

Viitteet

1.  Poon MC and Lee A. Individualized prophylaxis for optimizing hemophilia care: can we apply this to both developed and developing nations? Thrombosis Journal. 2016; 14:32.

2.  De Kleijn P et al. Differences between developed and developing countries in paediatric care in haemophilia. Haemophilia. 2012;18:94-100.

3.  Ghosh K, Ghosh K. Management of haemophilia in developing countries: challenges and options. Indian J Hematol Bloos Transfus. 2016 July-Sept; 32(3):347-355.

4.  Duodecim Terveyskirjasto, Hemofilia (verenvuototauti) [Internet, viitattu joulukuussa 2018]. Saatavilla osoitteesta: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00813