Uutiset

Espoo, 09.12.2021

Roche mukana HUS:in yksilöllisen syövänhoidon FinProve -hankkeessa

Laaja yksilöllistetyn syövänhoidon FinProve-lääkehoitotutkimus käynnistyy HUSin Syöpäkeskuksesta. FinProven tavoitteena on selvittää syöpälääkkeiden käyttöönottoa, tehoa ja turvallisuutta potilailla, kun lääkehoito kohdennetaan yksilöllisesti syöpäkasvaimen geeni- tai muiden molekyylitason muutoksen perusteella. Roche on hankkeen ensimmäisiä yhteistyöyrityksiä.

 

FinProve selvittää yksilöllistetyn syöpähoidon mahdollisuuksia

Uudessa FinProve-lääkehoitotutkimuksessa etsitään yksilöllistettyjä hoitokeinoja syöpää sairastaville potilaille. Tutkimuksessa on tavoitteena yhtenäistää syövän hoitoa Suomessa ja tarjota potilaille mahdollisuus kohdennettuun lääkehoitoon tilanteessa, jossa muut hoidot eivät ole tehonneet. Tutkimuksessa halutaan edesauttaa genomi- ja molekyylianalyysien hyödyntämistä osana kliinistä tutkimus- ja hoitokäytäntöä etsimällä hoitovalintaa ohjaavia biomarkkereita.

Useat tutkimukset (1) ovat osoittaneet yksilöllisen kohdennetun syövänhoidon olevan osalle potilaista tehokas hoitomuoto. Syövän kasvun säätelyn ymmärtäminen on lisännyt kiinnostusta syövän perimän selvittämiseen yksilöllisellä tasolla ja samalla löytämään mahdollisia kohdennettuja hoitoja havaittuihin muutoksiin.

Suomessa kohdennetun hoidon valintaa ohjaavat laajat genomi- ja molekyylianalyysit eivät ole vielä osa potilaan julkista terveydenhuoltoa eikä niitä myöskään käytetä systemaattisesti syövän hoitoon erikoistuneissa yksiköissä.

 

Yritysyhteistyön kautta lääkeinnovaatiot potilaiden käyttöön

Yhteistyömallissa yritys tarjoaa tutkimuslääkkeen ensimmäisen neljän kuukauden ajaksi maksutta tutkimuspotilaiden käyttöön. Ne potilaat, jotka jakson jälkeen edelleen hyötyvät hoidosta, jatkavat lääkitystä julkisen tutkimusrahoituksen turvin. Näin yhteistyömallia toteuttavat yritykset kantavat alkuvaiheen taloudelliset riskit ja julkinen sektori on mukana lääkityksen rahoituksessa vain, jos siitä on potilaalle hyötyä.

Kansallisessa tutkimuksessa toimii nimetty yliopistosairaaloiden moniammatillinen työryhmä, joka arvioi genomi- ja molekyylianalyysin tulokset ja antaa puolueettoman hoitoarvion.

Tavoitteena on, että tutkimuskeskuksina toimivat kaikki suomalaiset yliopistosairaalat, mutta mistä tahansa Suomessa toimivasta hoitoyksiköstä voidaan lähettää potilas hoitoon. Seulontavaiheen aikana varmistetaan, että potilas täyttää sekä lääke- että tutkimuskohtaiset sisäänottokriteerit. Tutkimuksen kokonaiskesto on arviolta viisi vuotta.

“Olemme ylpeitä, että Roche on mukana yhtenä ensimmäisistä yhteistyöyrityksistä FinProve-tutkimuksessa. Tulevaisuudessa syövän lääkehoidon kannalta on tärkeää, että genomi- ja molekyylidiagnostiikkaa hyödyntävä yksilöllinen lääkevalinta mahdollistuu myös Suomessa”, Anssi Linnankivi, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja, toteaa. “FinProven kaltaiset tutkimukset tukevat tätä ja tarjoavat yhteistyömallin terveydenhuollon järjestelmien kehittämiselle ja kohdennettujen lääkkeiden saatavuudelle, mistä hyötyvät suomalaiset potilaat”, Linnankivi jatkaa.

Lue lisää yksilöllisestä syövänhoidosta Rochen blogista

Lisätietoa FinProve-tutkimuksesta HUSin sivuilla


(1) Viite: van der Velden, D.L., Hoes, L.R., van der Wijngaart, H. et al. The Drug Rediscovery protocol facilitates the expanded use of existing anticancer drugs.Nature 574, 127–131 (2019).

 

Lehdistötiedustelut

Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin: +358 44 3071216
Sähköposti: [email protected]

 

M-FI-00002365