Uutiset

Espoo, 04.06.2021

Roche julkisti vaiheen III IMpower010-tutkimuksen tuloksia atetsolitsumabista ▼(Tecentriq) ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä

  • Atetsolitsumabi paransi yli kolmanneksella tautivapaan eloonjäännin mahdollisuutta tavanomaiseen hoitokäytäntöön verrattuna varhaisen vaiheen PD-L1-positiivista, leikkauskelpoista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla.

Roche julkisti vaiheen III IMpower010-tutkimuksen välitulokset, jotka osoittivat ensimmäistä kertaa, että leikkauksen ja solunsalpaajahoidon jälkeen annettava atetsolitsumabi-hoito vähentää taudin uusiutumisen ja kuoleman riskiä 34% (riskisuhde = 0,66, 95 % luottamusväli: 0,50–0,88) asteen II–IIIA ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla PD-L1-positiivisilla potilailla, tavanomaiseen hoitokäytäntöön verrattuna. Tässä joukossa tautivapaan elinajan mediaani ei tullut vielä vastaan atetsolitsumabia saaneilla.

 

Koko tämän tutkimuksen asteen II-IIIA keuhkosyöpää sairastavassa potilasjoukossa atetsolitsumabi alensi taudin uusiutumisen tai kuoleman riskiä 21 % (riskisuhde = 0,79, 95 % luottamusväli: 0,64–0,96) seuranta-ajan mediaanin ollessa 32,2 kuukautta.1 Tässä potilasjoukossa atetsolitsumabi pidensi tautivapaata elossaoloaikaa keskimäärin seitsemällä kuukaudella. IMpower010-tutkimuksen tulokset esitetään American Society of Clinical Oncologyn vuosikokouksessa kesäkuussa 2021. 

 

Roche 

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan sairauksia ja ihmisten elämänlaatua. Rochen yksilöllisen terveydenhuollon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin hoito parhaalla mahdollisella tavalla.   

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, infektiosairauksien, silmäsairauksien ja neurologisten sairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa sekä yksi edelläkävijöistä diabeteksen hoidossa.

 

Lähteet

[1] Wakelee HA, et al. IMpower010: Primary results of a Phase III global study of atezolizumab versus best supportive care after adjuvant chemotherapy in resected Stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC) [ASCO 2021 Abstract 8500].

 

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

 

Lehdistötiedustelut

Jussi Heinonkoski
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin: +358 50 471 2010
Sähköposti: [email protected]

                                                                                                                                             

M-FI-00001918