Uutiset

Espoo, 27.06.2019

Roche ja Tays ovat sitoutuneita arvoperusteisen terveydenhuollon edistämiseen Suomessa

Kolme vuotta jatkunut menestyksekäs yhteistyö Rochen ja Taysin välillä tiivistyy keskittyen entistäkin enemmän hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Viimeisen 12 kuukauden aikana käynnistettyyn keuhkosyöpään liittyvän pilottiprojektin kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Arvoperusteiseen terveydenhuoltoon liittyvässä projektissa on analysoitu rekisteriaineistoa, jonka perusteella on voitu tehdä ensimmäisiä johtopäätöksiä siitä, mitä hoitotuloksia tulisi jatkossa mitata hoidon vaikuttavuuden ja hoitoprosessien parantamiseksi.

Roche ja Tays ovat pilotin perusteella selvittämässä ohjelman laajentamista myös muihin tautiryhmiin edistääkseen arvoperusteista terveydenhuoltoa, jonka tavoitteena on potilaan saaman hoidon laadun parantaminen ja kustannusten laskeminen.

”Arvoperusteinen terveydenhuolto on Rochelle tärkeä teema ja haluamme kehittää yhteistyötämme Taysin kanssa, jotta potilaat saavat parasta mahdollista ja samalla vaikuttavinta hoitoa”, Maturin Tchoumi, Roche Oy:n toimitusjohtaja, toteaa.

”Meille on erityisen tärkeää, että kaikki hoitomme tuovat todellista arvoa potilaalle. Siksi investoimme vahvasti kykyymme analysoida hoitojen tuloksia reaaliaikaisesti”, sanoo Tarja Laitinen, Taysin tutkimusjohtaja.

”Investoimalla vaikuttavuuden tutkimiseen kehitämme uusia työkaluja hoidon vaikuttavuuden seuraamiseen sekä hoitotulosten että kustannusten näkökulmasta. Tämä on meille tärkeää, sillä haluamme olla läpinäkyvämpiä omistajiemme suuntaan”, Rauno Ihalainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, korostaa.

Rochen Euroopan johto vierailee Taysissa 27.6., mikä kertoo paitsi yrityksen vahvasta sitoutumisesta Suomen ja Tampereen seudun terveydenhuollon kehittämiseen, myös Tampereen houkuttelevuudesta globaalin lääketeollisuuden näkökulmasta.

”Näemme Suomen ja erityisesti Tampereen yhtenä yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijöistä. Siksi meille on tärkeää, että voimme jatkaa ja syventää menestyksekästä yhteistyötämme Taysin kanssa potilaan hyväksi”, Luc Dirckx, Rochen alueellinen johtaja, toteaa.
 

Lehdistötiedustelut
Jussi Heinonkoski
Communications and Public Policy Manager, Roche Oy
+358 50 471 2010
[email protected]

 

FI/ROCH/1906/0088